Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin III Duathlon Maków Mazowiecki

Regulamin III Duathlonu Makowskiego
Maków Mazowiecki 13 września 2015


1.	Cel.           
–	promocja miasta Maków Mazowiecki i powiatu makowskiego
–	popularyzacja form czynnego wypoczynku
–	popularyzacja Duathlonu

2.	Organizatorzy:
–	Fundacja „Kocham Maków”
–	Klub Sportowy Maków Biega
  
3.	Współorganizatorzy
–	Urząd Miasta Maków Mazowiecki
–	Urząd Gminy Czerwonka
–	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

4.	 Termin, dystanse i trasa
–	Zawody odbędą się w dniu 13 września 2015 r (niedziela), na dystansie sprinterskim 
–	5km bieg,
–	22 km jazda rowerem szosowym -dopuszcza się do startu i inne rowery 
–	2,5km bieg
–	Start- godz. 12,00 – ul. Graniczna w Makowie Maz.
–	Start znajduje się w odległości ok 350 metrów od biura zawodów
–	Biuro zawodów mieści się przy stacji paliwowej „Gozana” (Maków Maz. ul Mazowiecka 18, oznakowany wyjazd kierunek „OSTROŁĘKA”

Trasa biegowa „twarda” – nawierzchnia asfaltowa z nawrotem. 
Pętla 5 km Start: Maków Maz. ul. Graniczna - Budzyno Bolki – nawrót przed wsią Budzyno Walędzięta – Maków –ul. Graniczna (strefa zmian).
Pętla 2,5 km: Maków Maz. ul. Graniczna (strefa zmian)-– Budzyno Bolki ( nawrót) – Maków Maz. ul. Graniczna – META- w miejscu startu.

Trasa rowerowa – jazda po nawierzchni bitumiczno –asfaltowej, trasa lekko pofałdowana.           START: Maków ul. Graniczna – Jankowo – Janopole- Czerwonka – Dąbrówka -           Krzyżewo Jurki (tu wjazd na drogę woj. „626”) -Ulaski – Maków Maz. ul. Graniczna – Prosta (strefa zmian).
Punkty podawania napojów – strefa zmian 
Posiłek regeneracyjny - przysługuje wszystkim zawodnikom po zawodach w biurze zawodów -                   bar przy stacji paliwowej „Gozana”

5.	Program zawodów:
godz. 8,00 – 11,20 - rejestracja zawodników i wydawanie numerów startowych w biurze                   zawodów – bar przy stacji paliwowej „Gozana” Maków Maz. ul. Mazowiecka 18
godz. 11,00– 11,45 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian
godz. 11,50 - odprawa techniczna startujących w miejscu startu
godz. 12,00 - Start
godz. 13,00 - 14,30 - META
godz.14,30– 14,45 - wydawanie rowerów i zamknięcie trasy
godz.14,45 zakończenie zawodów wręczenie nagród, upominków przewidzianych regulaminem             w miejscu zapisów.

6.	Warunki uczestnictwa:

- 	W III Duathlonie Makowskim mogą uczestniczyć zawodnicy z obszaru Polski oraz z zagranicy którzy ukończyli 16 lat, posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do uczestnictwa w tego typu imprezie lub po przekazaniu Organizatorowi stosownego oświadczenia w formie pisemnej w dniu zawodów (druk oświadczenia dostępny w biurze zawodów). 
-	 W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
- 	Limit uczestników:  200  zawodników. 
- 	Limit czasu dla dwóch pierwszych konkurencji wynosi 115 minut. Od godz. 13,55 trasa zostanie zamknięta dla rozpoczynających ostatnią konkurencję. Niedopuszczeni do kontynuowania konkurencji nie będą klasyfikowani.
- 	Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników w przypadku większego zainteresowania imprezą
- 	Nie jest wymagana licencja triathlonowa
- 	Obowiązuje posiadanie sprawnego roweru 
- 	W konkurencji kolarskiej uczestnicy muszą posiadać na głowach zapięte kaski kolarskie.

7. Zapisy :
- 	za pomocą formularza internetowego. Informacja o adresie formularza zostanie podana do dnia 01.03.2015 na stronie www.kochammakow.pl
- 	w dniu zawodów w biurze zawodów
- 	w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, klub;
- 	o terminie i kolejności zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego,
- 	wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
- 	w przypadku osiągnięcia limitu uczestników przyjmowanie zgłoszeń zostanie przerwane, 
a na stronie kochammakow.pl pojawi się informacja o zakończeniu zapisów.
- 	opłata nie podlega zwrotowi później niż siedem dni przed datą rozpoczęcia zawodów
- 	Zapisy rozpoczną się w dniu 01.03.2015.

   8. Opłata startowa:
- 	Do dnia 7 września 2015r. 30 złotych.
- 	Od dnia 7 września 2015 oraz w dniu zawodów 50 złotych
- 	Opłatę startową należy wpłacać na konto organizatora w banku BGŻ nr konta 89 2030 0045 1110 0000 0207 5370 z dopiskiem startowe Duathlon oraz nazwiskiem i imieniem zawodnika.
- 	W dniu 7 września osoby zapisane na bieg, które nie uiściły opłaty zostaną usunięte z listy zapisanych. Nie wyklucza to ponownego zapisu.
   
   9. Kategorie wiekowe:
 OPEN – wszyscy uczestnicy

Mężczyzn i Kobiet:
do 23 lat M1 i K1
24-29 lat M2 i K2
30–39 lat M3 i K3
40-49 lat M4 i K4
50-59 lat M5 i K5
60 lat i powyżej. M6 i K6

- 	Przy zaliczaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Ilość kategorii uzależniona od frekwencji uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii „w dół” w przypadku zgłoszenia w danej kategorii mniej niż pięciu uczestników.

10. Kategoria drużynowa
- 	klasyfikowane będą drużyny składające się z czterech osób
- 	w skład drużyny musi wchodzić, co najmniej jedna kobieta
- 	skład drużyny musi być przedstawiony organizatorowi do dania 11.09.2015, mailem na adres fundacja@kochammakow.pl
- 	o kolejności decyduje suma czasów końcowych uzyskanych przez członków drużyny.

 11. Nagrody :
–	każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal
–	wszyscy uczestnicy mają prawo do posiłku regeneracyjnego i napoju (po zawodach)
–	trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma puchary i dyplomy (dyplomy uczestnictwa na żądanie zgłoszone przed startem),
–	dla pozostałych zawodników przygotowano upominki – nagrody rzeczowe, które zostaną rozlosowane w czasie zakończenia imprezy.
–	nagrody za konkurencję „open” nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

12.  Postanowienia końcowe.
- 	organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu
-	zawody odbywają się w formule z draftingiem. (dozwolona jazda w grupach)
–	zawody odbędą się bez względu na pogodę i panujące warunki atmosferyczne,
–	organizator zapewnia na czas imprezy (od godz.11,30) opiekę medyczną.
Najbliższy szpital: Maków Mazowiecki ul. Witosa 2 tel. 297142400
–	zawody odbywają się przy ograniczonym ruchu drogowym 
–	w czasie zawodów wszystkich uczestników obowiązuje ruch prawostronny
–	rozgrzewkę można przeprowadzać na ulicach sąsiadujących z ul. Graniczną.
–	rozgrzewkę kolarską dopuszcza się na trasie 626 – na osobistą odpowiedzialność uczestników,
–	w czasie zawodów rejon startu i mety, strefa zmiany oraz wszystkie skrzyżowania równorzędne bądź podporządkowane zabezpieczone będą przez funkcjonariuszy policji lub odpowiednio oznakowanych strażników firmy ochroniarskiej i służb organizatora
–	zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu
–	odbiór nagród może nastąpić wyłącznie w czasie ceremonii zakończenia imprezy, upominki nie odebrane po wylosowaniu trafią ponownie do puli,
–	interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.
-	z ramienia organizatora Fundacji „Kocham Maków” odpowiedzialnym za przebieg imprezy jest Bartosz Packo, tel. 509 333 522, e-mail: bartoszpacko@kochammakow.pl, oraz z ramienia Klubu Sportowego Maków Biega, Andrzej Grabowski tel. 501 668 563, e-mail: a.grabowski@vp.pl

Opracował: Bartosz Packo

Konto wpisowego
Fundacja Kocham Maków
ul. Kopernika 11/35
06-200 Maków Mazowiecki
KRS:0000386079
Nr konta:
BGŻ:89 2030 0045 1110 0000 0207 5370