Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA BIEGOWE

    
REGULAMIN
„ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA BIEGOWE”
I.	Cele imprezy
1)	Propagowanie najprostszych oraz najdostępniejszych form aktywności – biegu i marszu
2)	Przełamanie stereotypów o potrzebie aktywności ruchowej w każdym wieku
3)	Promocja Powiatu Tarnowskiego, Gminy Wojnicz i sołectwa Wielka Wieś 
4)	Integracja rodzinna i międzypokoleniowa
5)	Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych

II.	Organizator i Partnerzy [do modyfikacji]

Główny organizator: Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi
Koordynator „zamieszania”: Michał Fudala
[600-033-941, www.ukswielkawies.futbolowo.pl, ukswielkawies@gmail.com, michalfudala@o2.pl]

Pomoc organizacyjna: Powiat Tarnowski, Gmina Wojnicz, OSP Wielka Wieś, Wojnickie Centrum Medyczne, Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi

Sponsorzy: Bank PEKAO, Powiat Tarnowski, Gmina Wojnicz, ExclusiveGraw Tarnów, Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła, 

III.	Termin i miejsce biegu
Sobota, 25 kwietna 2015r., Wielka Wieś [Wielka Wieś 210, 32-830 Wojnicz]
START 10 KM BIEG – 11:00	START 10 KM MARSZ – 11:03
START „MILA” BIEG – 11:10	START „MILA” MARSZ – 11:15
 


IV.	Dystans i trasa
1)	Charytatywna DYCHA – bieg i marsz główny – 10km
2)	Charytatywna MILA – bieg i marsz – 1,6km
Ad. 1. Trasa głównie asfaltowa, około 300m po utwardzonej drodze technicznej wzdłuż obwodnicy wschodniej Wojnicza, od startu płasko i lekko w dół na odcinku ok. 4km, jeden krótki i intensywny podbieg obok kościoła w Wielkiej Wsi [na 4-5km], drugi podbieg od sklepu Groszek, nieco stromy na początku [100-200m], łagodnieje i trwa ok. 1,5km do punktu zwrotnego na Milówce, następnie około 2,5km łagodnie i cały czas w dół, końcowy odcinek ok. 250m płaski do mety. Na dwóch odcinkach jezdnia podzielona będzie na dwa tory – obok kościoła [podbieg do boiska Zrywu, punkt z wodą, zbieg do sklepu Groszek] oraz przy dobiegnięciu do punktu zwrotnego we wsi Milówka. Limity czasu: 10km bieg – 100 minut, 10 km marsz – 180 minut.
 
Mapa „DYCHY”


 
Profil „DYCHY”
Ad. 2. Trasa w 100% asfaltowa, łatwa, z jednym krótkim podbiegnięciem w połowie trasy. Na tym dystansie nie ma limitu czasu dla zawodników.
 
Mapa „MILA”


 
Profil „MILA”


V.	Pomiar czasu
Elektronicznym pomiarem czasu zajmuję się firma PROTIMER z Łodzi. Punkt pomiaru znajduje się w jednym miejscu [START-META]. Każdy zawodnik będzie posiadał pamiątkowy, indywidualny numer startowy 
z wbudowanym chipem. Warunkiem ukończenia biegu/marszu jest umieszczenie numeru startowego 
w widocznym miejscu. Zawodnik, który na mecie nie będzie miał w ten sposób umieszczonego numeru zostanie zdyskwalifikowany. Wyniki będą dostępne w biurze zawodów po biegu, na bieżąco na zegarze LED, SMS z wynikiem po biegu oraz będzie możliwość otrzymania certyfikatu ze swoim wynikiem zaraz po biegu.

VI.	Uczestnicy
1)	W biegu na 10km mogą wystąpić WYŁĄCZNIE zawodnicy pełnoletni deklarujący brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
2)	W marszu na 10km mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od rodziców oraz oświadczenia rodzica/lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w marszu.
3)	W biegu lub marszu na MILĘ mogą wziąć udział zawodnicy już od 1 klasy gimnazjum [rocznik 2001] pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od rodziców oraz oświadczenia rodzica/lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu. Pozostali, pełnoletni zawodnicy składają pisemne oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu lub zaświadczenie lekarskie.
4)	Każdy zapisany uczestnik musi przy odbiorze pakietu startowego w Biurze zawodów okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
5)	Organizator wprowadza limit 200 osób na całą imprezę. Ewentualne dodatkowe zapisy w dniu zawodów po konsultacji z organizatorem.
6)	Uczestnicy poruszając się po trasie biegu muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego – trasa będzie zamknięta dla normalnego ruchu, ale istnieje możliwość pojawienia się pojedynczych pojazdów mieszkańców oraz pojazdów uprzywilejowanych [policja, straż, pogotowie].

VII.	Opłaty
1)	Każda stawka jest minimalną kwotą darowizny na UKS, szczególnie na rehabilitację, dlatego też nie wyznaczamy górnych granic hojności ;)
2)	-
3)	Od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2015r. – 45zł
4)	Od 13 kwietnia do 20 kwietnia 2015r. – 50zł
5)	W dniu biegu [pod warunkiem wolnych miejsc] – 70zł
6)	Opłaty można dokonywać tylko przy rejestracji za pomocą specjalnego panelu on-line lub gotówką w Biurze Zawodów [dla zawodników zapisujących się w dniu biegu]
7)	Wydruk certyfikatu z wynikiem biegu po zakończeniu klasyfikacji – 5zł 
[papier dekoracyjny w antyramie plexi A4]
8)	Zawodnicy ze szkół gimnazjalnych są zwolnieni z opłaty startowej za okazaniem legitymacji szkolnej.
9)	Małżeństwa wpłacają wpisowe indywidualnie z 30% rabatem
10)	Tata/mama +syn/córka wpłacają wpisowe indywidualnie z 50% rabatem
11)	Brat + Siostra wpłacają wpisowe indywidualnie z 30% rabatem
12)	Osoby po 65 roku życia są zwolnione z opłaty startowej

VIII.	Zgłoszenia
Zawodnicy zgłaszają się za pośrednictwem platformy rejestracyjnej on-line na stronie protimer.pl.
Istnieje możliwość zapisania się w dniu zawodów pod warunkiem dostępności pakietów startowych.

Pakiet startowy zawiera: indywidualny numer startowy z chipem, gadżety od sponsorów [smycze, długopisy, odblaski], koszulka funkcyjna, talon na posiłek regeneracyjny, napój, los na loterię.
Podczas rejestracji należy podać rozmiar koszulki.

IX.	Biuro zawodów
Biuro będzie się mieściło w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi w dniu biegu od godz. 8:00 do godz. 10:00. [Wielka Wieś 210, 32-830 Wojnicz]. Podczas odbioru pakietów startowych należy okazać dowód tożsamości, podpisać listę startową oraz zestaw oświadczeń [zdrowotne, zgoda na wykorzystanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby organizacji i podsumowania biegu]
Po biegu będzie możliwość nabycia certyfikatu z wynikiem biegu.

X.	Klasyfikacje

1)	Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 10 km
A.	OPEN K [bieg i marsz 10 km]
B.	OPEN M [bieg i marsz 10 km]
2)	Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn MILA
A.	OPEN K [bieg i marsz 10 km]
B.	OPEN M [bieg i marsz 10 km]

3)	Klasyfikacje wiekowe:
Kobiety - kategorie wiekowe – 10 km i MILA - BIEG
		K1 - 16-19 lat
		K2 - 20-29 lat
		K3 - 30-39 lat
		K4 - 40-49 lat
		K5 – 50-59 lat
		K6 – 60 i więcej lat

Mężczyźni - kategorie wiekowe - 10 km i MILA – marsz NORDIC WALKING
		M1 - 16-19 lat
		M2 - 20-29 lat
		M3 - 30-39 lat
		M4 - 40-49 lat
		M5 – 50-59 lat
		M6 – 60 i więcej lat
4)	Klasyfikacje dodatkowe:
A.	Najlepszy mieszkaniec Wielkiej Wsi w biegu lub marszu [10 km i MILA]
B.	Najlepszy mieszkaniec Gminy Wojnicz w biegu lub marszu [10 km i MILA]
C.	Najlepsze małżeństwo – suma czasów – w biegu lub marszu na 10 km
D.	Najlepsze rodzeństwo – suma czasów – w biegu lub marszu [10 km i MILA]
E.	Najlepsza para [rodzice – dzieci] – suma czasów – w biegu lub marszu [10 km i MILA]

XI.	Nagrody
1)	W klasyfikacji OPEN – nagrody rzeczowe za miejsca 1-3, puchary za miejsca 1-6,
2)	W klasyfikacji wiekowej – statuetki za miejsca 1-3,
3)	W klasyfikacjach dodatkowych – statuetki pamiątkowe dla zwycięskich par
4)	Nagrody się nie dublują
5)	Organizator przewiduje losowanie atrakcyjnych nagród wśród zawodników, którzy wypełnią los.
6)	Dekoracje zwycięzców odbędą się po zamknięciu tras, około godz. 13-14.
7)	Losowanie nagród dodatkowych odbędzie się po ceremonii dekoracji.

XII.	Postanowienia końcowe
1)	Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronach internetowych: ukswielkawies.futbolowo.pl, protimer.pl 
2)	Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
3)	Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu). 
4)	Organizator zapewnia szatnie, depozyt, toalety i natryski na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – hala sportowa.
5)	Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
6)	Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części
 i skracanie trasy.
7)	Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
8)	Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie [tylko bieg i marsz na 10 km] i mecie [dla wszystkich]
9)	Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
10)	Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
11)	Organizator nie ubezpiecza uczestników.
12)	Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
13)	Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U NAS KAŻDY JEST ZWYCIEZCĄ !!! BIEGASZ I POMAGASZ – SOBIE I INNYM!!!