Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin FIRMOWA SZTAFETA TRIATHLONOWA

TRIATHLON FIRMOWY 2015 – SZTAFETY
Na dystansie 1/4IM (950m, 45km, 10,5km)

Mietków k.Wrocławia

Regulamin

CEL ZAWODÓW
1. Promocja triathlonu.
2. Umożliwienie rywalizacji sportowej w ramach firm oraz w ramach rywalizacji pomiędzy firmami.
3. Integracja pracowników w firmach i pomiędzy firmami. 4. Promocja triathlonu.
4. Cel charytatywny to wpieranie działań Fundacji POTRAFIĘ POMÓC.

ORGANIZATORZY:

1. Fundacja POTRAFIĘ POMÓC
2. Platforma Sportów Wytrzymałościowych

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS:
1. Zawody na dystansie 1/4IM odbędą się 13 czerwca 2015 r. Start zawodów godz. 9.00.
2. Start, meta oraz biuro zawodów będą w Przystani Sportów Wodnych w Borzygniewie – gmina Mietków (35km od Wrocławia)
3. Trasy i etapy zawodów:

a. Pływanie – 950 m (Zalew Mietkowski – 1 pętla) limit ukończenia pływania: 30 min.
b. Rower – 45km (2 pętle, dobra nawierzchnia asfaltowa – ze szczegółami trasy można się zapoznać na stronie zawodów w zakładce: trasy). Limit ukończenia Roweru wraz z Pływaniem: 2 godz. 15 min.
c.  Bieg – 10,5km, nawierzchnia asfalt lub szuter, 1 pętla, trasa będzie po wale tamy zbiornika. Limit ukończenia całości zawodów: 3,5 godz.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 13.06.2015r. będą miały ukończone 18 lat, oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
2. W zawodach będą brały udział 3 osobowe sztafety, które będą pracowały w jednej firmie.
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko.
4. Odbiór pakietów startowych będzie odbywał się po wcześniejszym okazaniu dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego dane.
5. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodnikom na czas zawodów.
6. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz internetowy na stronie www.triathlonmietkow.pl) 
2. Obowiązuje limit uczestników – 250 sztafet (750 osób) 
3. Pakiet startowy można odebrać 14 czerwca w godzinach 15.00 – 19.00, oraz 15 czerwca, w dniu zawodów, w godzinach 7.00 – 8.30.
4. Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w dniu zawodów w godzinach 6.30-8.30
5. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzymuje: numery startowe, czepek, prospekty i upominki od sponsorów oraz pamiątkową koszulkę. Na trasie będą punkty żywieniowe, na których będą znajdować się banany, czekolada, woda, izotonik. Na mecie każdy otrzyma posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowy medal.
8. Po zawodach będzie możliwość skorzystania z prysznicy

KLASYFIKACJE
1. Najlepsza Drużyna Kobiet
2. Najlepsza Drużyna Mężczyzn
3. Najlepsza Drużyna MIX 

NAGRODY
Zawody mają charakter charytatywny i nagrody finansowe i rzeczowe nie są przewidywane, chociaż nie wykluczamy, że jakieś będą.

1. Drużyny z miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach otrzymają puchary i dyplomy.
2. Przewidziane są nagrody do rozlosowania wśród wszystkich uczestników.

OPŁATY STARTOWE
1. Wpłata do 30 marca – 300 pln + VAT
2. Wpłata do 30 kwietnia – 400 pln + VAT
3. Wpłata do 30 kwietnia – 500 pln + VAT

Opłaty startowe prosimy przelać na konto: MBank: 61 1140 2004 0000 3702 7556 9326. Fundacja POTRAFIĘ POMÓC, ul.Cybulskiego 35H, 50-502 Wrocław.

RUCH DROGOWY
1. Jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym.

INNE INFORMACJE
1. Punkty odżywiania będą na każdej nawrotce, czyli po 11km i 33,3km – na rowerze, oraz 1 punkt na 5,25km  biegu
2. Podczas części rowerowej, będą jeździli sędziowie dyscyplinując zawodników przed jazdą na kole. Za każdym razem zawodnik jadący w odległości mniejszej niż 10 metrów, zostanie zatrzymany i ustnie upomniany (strata ok. 1min). Przy drugim wykroczeniu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Grajmy fair.
3. Protesty należy składać pisemnie (emailem) w terminie do godziny 12.15 w dniu zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWEY
1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 
4. Protesty należy składać pisemnie (emailem), w terminie do godziny 12.15 w dniu zawodów.
5. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
6. Wszystkich zawodników startujących w Triathlonie Mietkowskim obowiązuje niniejszy regulamin. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.