Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin XXIII MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY PO ZIEMI MAKOWSKIEJ

XXIII MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY PO ZIEMI MAKOWSKIEJ
REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY: 
1. Burmistrz Makowa Podhalańskiego
2. Miejski Klub Sportowy „Halniak”
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

II. TERMIN:  23.05.2015 r. 
III. MIEJSCE: Maków Podhalański

IV. CEL IMPREZY:
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- promocja miasta, gminy i powiatu,
- promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.

IV. TRASA: 
1. Trasę biegu głównego stanowią ulice miasta Maków Podhalański (trasa posiada atest PZLA; bieg płaski, trasa .....okrężna; dystans 10.000 m: 1 pętla o długości 2 784,61 m, oraz 3 całe pętle – o długości 2 405,13 m każda; .....nawierzchnia: asfalt, trylinka, kostka brukowa).
2. Pomiar czasu odbywać się będzie z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie         ....w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 23.05.2015 (sobota) w godz. 11.00-14.30.
3. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu - 80 minut. 
4. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia ....numeru startowego.
5. Bieg juniorów – trasę biegu stanowią ulice miasta Maków Podhalański, przebieg jak pętli w biegu głównym          ....(jedna pętla – 2 405,13 m). ........................................................................................................................................                                                                                 6. Biegi dzieci odbywać się będą na ulicy Kościuszki.

V. BIURO: Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 2 
tel. (0-33) 8771-481, tel/fax (0-33)8771- 341, e-mail: domkultury@onet.eu

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXII MBUZM:
11.00 – 13.30 - zapisy do biegów dzieci (biuro zawodów) 
11.00 – 14.00 - zapisy do biegu juniorów (biuro zawodów)
11.00 – 15.00 - zapisy do biegu głównego (biuro zawodów)                                               12.15 - uroczyste otwarcie                                                              
12.30 - przedszkolaki (dziewczęta) 150 m                                                            12.40 - przedszkolaki (chłopcy) 150 m                                                                  12.50 - dziewczęta (2007-2006) 150 m                                                                 13.00 - chłopcy (2007-2006) 150 m                                                                    13.10 - dziewczęta (2005-2004) 300 m                                                                13.20 - chłopcy (2005-2004) 300 m                                                                    13.30 - dziewczęta (2003-2002) 400 m                                                                   13.40 - chłopcy (2003-2002) 400 m                                                                      13.50 - dziewczęta (2001-1999) 1.200 m                                                                 14.00 - chłopcy (2001-1999) 1.600 m
14.45 – dziewczęta i chłopcy (1998-1996) 2.396,5 m                                                                                                        15.30 - start do biegu głównego 10.000 m

VII. UDZIAŁ:   
                                                                                 
1. O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia.                                                  2. W biegu głównym uczestniczyć mogą osoby urodzone w 1999 roku i starsi.                                   3. Osoby, które do dnia 23.05.2015 r. nie ukończą 18-go roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodziców ....(opiekunów prawnych) na udział w biegu.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia do braku .....przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji        ....danych osobowych.
5. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

VIII. KLASYFIKACJA W BIEGU GŁÓWNYM:                                                        1. generalna kobiet                                                                                       2. generalna mężczyzn                                                                                       3. w kategoriach:
kobiet: K 20 (1999-1986) 			mężczyzn: M 20 (1999-1986)                                     	K 30 (1985-1976) 			         M 30 (1985-1976)  
       K 40 (1975 - 1966) 				   M 40 (1975-1966) 
       K 50 (1965 i starsi)		     	         M 50 (1965-1956)                           							         M 60 (1955 i starsi)     

 IX. ZGŁOSZENIA: 
1. Zapisy do biegu głównego on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora           ......www.makow-podhalanski.pl lub osobiście w dniu zawodów w dniu Biegu (Biuro Zawodów).
2. Przy zapisie on-line Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia 30 zł wpisowego na konto ......Organizatora:
   MIEJSKI KLUB SPORTOWY „HALNIAK” ul. Sportowa 2 34-220 Maków Podhalański
   rachunek bankowy nr: 08 8799 0001 0010 0100 1078 0001 Bank Spółdzielczy Jordanów o/Maków  .....Podhalański (wpłata na konto do dnia 19.05.2015r.).
3. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
4. W przypadku opłaty startowej uiszczonej przelewem przy weryfikacji w biurze zawodów należy okazać się ....dowodem wpłaty w formie wydruku.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej  ....na inną osobę.
6. Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych ....osób.
7. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł
8. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: elektroniczny pomiar czasu, numer startowy, agrafki, koszulkę, ....pamiątkowy medal, ciepły posiłek, napoje na trasie i mecie.

XII. NAGRODY: 
1. biegi dzieci: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe                                                             2. biegi juniorów: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe                                                           3. bieg główny: nagrody finansowe, puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe
4. Nagrody w biegu głównym*:
klasyfikacja generalna:
Kobiety: 								Mężczyźni:
I miejsce –  700 zł							I miejsce – 1.100 zł 
II miejsce –  500 zł							II miejsce – 760 zł 
III miejsce – 400 zł							III miejsce – 600 zł 
									IV miejsce – 500 zł
5. w kategoriach wiekowych (nagrody nie dublują się):                                                                               - nagrody rzeczowe                                                                                              6. Nagrody finansowe będą wypłacane (wydawane) bezpośrednio po zakończeniu Biegu, po ogłoszeniu wyników
  oraz ceremonii dekoracji przy Biurze Zawodów obok OSP na estradzie „Makowianka” w Makowie Podhalańskim
  (ok. godz. 17:00).                                                                                                7. Wypłata (wydanie) nagrody nastąpi pod warunkiem okazania dokumentu tożsamości przez osobę odbierającą
   nagrodę.                                                                                          8. *Od nagrody, której wartość przekroczy 760 PLN brutto zgodnie z ustawą o podatku .zryczałtowanym 
   zostanie potrącony podatek w wysokości 10% od wartości nagrody.  

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe.                                         2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.    
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, klub, e-mail 
  dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu.