Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Zapisy na zawody Mistrzostwa Szkół Podstawowych Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim "Liski 2024"

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w związku ze zgłoszeniem udziału w zawodach, jest UKS Inter-Solar z siedzibą przy Brzeziny, Buczek 26. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), potrzeba kontaktu w sprawie Pani/Pana zgłoszenia i udziału w Mistrzostwa Szkół Podstawowych Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim "Liski 2024" (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub prawnie uzasadniony interes "Mistrzostwa Szkół Podstawowych Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim "Liski 2024"" (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania Pani/Pana uczestnictwa i do startu w Zawodach. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom współpracującym przy organizacji Zawodów, a jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, także sponsorom i partnerom. Aktualna lista Sponsorów i Partnerów znajduje się pod adresem www.facebook.com/events/342031675443162. Lista będzie podlegać bieżącej aktualizacji, co Pani/Pan przyjmuje do wiadomości wyrażając zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wykreśleniem Pani/Pana z listy uczestników Zawodów i brakiem możliwości startu w Zawodach.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem klub2@o2.pl.
Podaj nazwę szkoły np. SP i jej numer. Po kresce podaj miasto
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.