Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Krakowski Bieg Świetlików LATO 2015

REGULAMIN

Krakowskiego Biegu Świetlików

LATO – SEZON III

11 lipca 2015 roku

KRAKÓW 

1. Cel i charakter imprezy

Promocja Krakowa jako miasta sportu i dobrej zabawy.
Popularyzacja biegania i Nordic Walking, jako najbardziej powszechnych form aktywności ruchowej.
Pobudzenie wyobraźni i inspiracji twórczych uczestników biegu.
 

2. Organizator

Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4
 

3. Termin

        11 lipca 2015 r. ( sobota), godz. 21.30

 

4. Miejsce i trasa

        STAR i META: Bulwar Czerwieński, Kraków

        

Trasa : Dwie pętle na trasie : Bulwar Czerwieński - Bulwar Inflancki - Bulwar Kurlandzki - Kładka Ojca Bernatka - Bulwar Podolski - ul. Karola Rollego - most na Wildze - ul. Ludwinowska – Bulwar Wołyński – Bulwar Poleski - Most Dębnicki - Bulwar Czerwieński

 

5. Dystans :  10km

 

6. Limity czasu :    

120 min – 10km ,
60 min – 5km ( zawodnicy którzy nie pokonają 5km w ciągu 60 min nie mogą kontynuować zawodów)
 

7. Program imprezy: 

09 lipca 2015 r. (czwartek):

        11.00-19.00 Biuro Zawodów: Sklep 4Run Kraków ul. Daszyńskiego 12

        [zapisy, wydawanie pakietów]   

10 lipca 2015 r. (piątek):

        11.00-19.00 Biuro Zawodów: Sklep 4Run Kraków ul. Daszyńskiego 12

        [zapisy, wydawanie pakietów]

11 lipca 2015 r. (sobota – dzień zawodów):

        17.00 – otwarcie Biura Zawodów: Gimnazjum nr 1 Kraków ul. Bernardyńska 7

        [zapisy, wydawanie pakietów, depozyt]

        20.00 – zakończenie zapisów

        20.30 – zakończenie wydawania pakietów startowych

        21.10 – wspólna rozgrzewka przed biegiem

        21.30 – START (zamknięcie linii startu godz. 21.40)

        23.30 – dekoracja i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą iluminację

        24.00 – zakończenie imprezy

 

8. Pomiar czasu

Elektroniczny - za pomocą chipów

 

9. Biuro Zawodów:

a/ Sklep 4Run Kraków ul. Daszyńskiego 12 [zapisy, wydawanie pakietów] czynne:

- w dniach 9 i 10 lipca 2015r. w godzinach 11.00-19.00

b/ Gimnazjum nr 1 Kraków ul. Bernardyńska 7 [zapisy, wydawanie pakietów, depozyt]czynne:

- w dniu zawodów – 11 lipca 2015r. - w godzinach 17.00 – 24.00

 

10. Zgłoszenia i informacje

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.krakowskibiegswietlikow.pl
Bezpośredni link do zapisów: http://www.online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1668
Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 6 lipca 2015 r. do godz. 24.00
Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 9-11 lipca 2015r. (UWAGA : w dniu zawodów – 11 lipca 2015r. - zapisy będą możliwe do godziny 20.00 )
 

11. Limit uczestników

Organizator ustala limit uczestników – 1.000 osób (decyduje kolejność wpłat opłaty startowej). Limit ten może zostać przez Organizatora zmniejszony. Organizator może usunąć z listy startowej tych zawodników którzy dokonali rejestracji poprzez internet a nie dokonali opłaty startowej do dnia 6 lipca 2015r. Zawodnicy tacy, jeżeli będą chcieli wystartować w zawodach, proszeni będą o ponowne zarejestrowanie się w Biurze Zawodów. W dniu zawodów Organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych

 

12. Opłata startowa:

45 złotych do dnia 25 MARCA do 15 KWIETNIA 2015r. – przelew
50 złotych w dniach od 16 KWIETNIA do 15 MAJA 2015r. – przelew
60 złotych w dniach od 16 MAJA do 30 CZERWCA 2015r. - przelew
70 złotych w dniach od 1 LIPCA do 6 LIPCA 2015r. - przelew
80 złotych w dniach 9 -11 LIPCA 2015r. - płatne gotówką w Biurze Zawodów(*nie obowiązują rabaty)
 Numer konta: BZWBK 35 1090 2053 0000 0001 2294 8830

Odbiorca: Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4

Tytuł przelewu: "Opłata startowa KBŚ LATO/………..." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

 Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku!

 

13. Rabaty i dopłaty:

a) rabaty

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w przypadku rejestracji osobistej w Biurze Zawodów w dniach 9-11 lipca 2015r. i płatności gotówką. 

Wysokość rabatów:

posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI rabat - 20% 
posiadacze KARTY BIEGACZA FESTIWALU BIEGOWEGO rabat - 5%
małżonkowie rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%
Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%

b) dopłaty

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki – identyczny dla obu edycji Krakowskiego Biegu Świetlików w 2015 roku. Koszt koszulki to 25zł. Zawodnicy chcący nabyć koszulkę proszeni są o doliczenie powyższej kwoty do przelewu.

Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.

 

14. Warunki uczestnictwa

W Krakowskim Biegu Świetlików mogą wziąć udział osoby, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów oraz podczas startu będą posiadały indywidualne elementy iluminacyjne.

Warunkiem startu jest uiszczenie opłaty startowej na warunkach i w terminie określonym przez Organizatora.
W Krakowskim Biegu Świetlików mogą wziąć udział pełnoletnie osoby, które podpiszą oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji oraz oświadczenie o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w biegu.
W zawodach mogą uczestniczyć również osoby niepełnoletnie, które powinny przedstawić w Biurze Zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
Osoby startujące w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych imprez sportowych Organizatora.
Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika pokonującego trasę w sposób niezgodny z zasadami Nordic Walking.
ZWAŻYWSZY NA CHARAKTER ZAWODÓW ORGANIZATOR INFORMUJE, ŻE NA LINIĘ STARTU MOGĄ ZOSTAĆ DOPUSZCZENI TYLKO ZAWODNICY POSIADAJĄCY INDYWIDUALNE ELEMENTY ILUMINACYJNE. ORGANIZATOR ZAPEWNIA SOBIE PRAWO NIE DOPUSZCZENIA – POMIMO UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ – ZAWODNIKA NIE POSIADAJĄCEGO INDYWIDUALNYCH ELEMENTÓW ILUMINACYJNYCH LUB ŚWIECĄCYCH.
ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA PRZEZ ZAWODNIKÓW OTWARTEGO OGNIA.
 

15. Klasyfikacja

Zawodnicy w biegu i marszu Nordic Walking będą sklasyfikowani w :

a/ kategorii OPEN K i OPEN M

b/ kategoriach WAGOWYCH :

                A/ dla kobiet: 

K1 do 52kg,
K2 od 52kg do 70kg,
K3 od 70kg
                B/ dla mężczyzn:

M1 do 70kg,
M2 od 70kg do 90kg,
M3 od 90kg
 

16. Nagrody

 Nagrody w biegu w kategorii OPEN K i OPEN M – zawodnicy otrzymają nagrody :

I miejsce –  300 zł w gotówce lub bonach sponsorskich
II miejsce –  200 zł w gotówce lub bonach sponsorskich
III miejsce – 100 zł w gotówce lub bonach sponsorskich 
Nagrody w Nordic Walking w kategorii OPEN K i OPEN M – zawodnicy otrzymają nagrody :
I miejsce –  200 zł w gotówce lub bonach sponsorskich
II miejsce –  100 zł w gotówce lub bonach sponsorskich
III miejsce – 50 zł w gotówce lub bonach sponsorskich 
Nagrody w kategoriach wagowych w biegu i Nordic Walking – zawodnicy otrzymują :
I miejsce –  pamiątkowy puchar i dyplom
II miejsce –  pamiątkowy puchar i dyplom
III miejsce – pamiątkowy puchar i dyplom
         Uwaga : Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wagowych. Wyróżnieni zostają kolejni zawodnicy sklasyfikowani w poszczególnych kategoriach wagowych. 

 

Podczas Krakowskiego Biegu Świetlików LATO 201r. przeprowadzony będzie konkurs na najpiękniejszą iluminację zawodnika. 
 

W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora zawodów .
Decyzje Jury odnośnie wyników konkursu są ostateczne i nieodwołalne.
Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do startu zawodnika, którego ubiór może obrażać uczucia religijne, etyczne lub estetyczne innych osób.
Nagrody za najpiękniejszą iluminację podczas Krakowskiego Biegu Świetlików :
I miejsce –  500 zł w gotówce lub bonach sponsorskich
II miejsce –  300 zł w gotówce lub bonach sponsorskich
III miejsce – 100 zł w gotówce lub bonach sponsorskich
 

17. Świadczenia dla uczestników

Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, a po ukończeniu biegu pierwszych 750 zawodników pamiątkowy medal ( postali zawodnicy otrzymają medale pocztą w ciągu 30 dni)
Po skończonym biegu zawodnicy, na podstawie posiadanych bonów, otrzymają alternatywnie: piwo, wino, herbata, kawa lub napój.
Przed startem – w Biurze Zawodów – zostanie uruchomiona szatnia oraz przechowalnia odzieży, czynna w dniu zawodów w godzinach 17.00 - 24.00. Deponowanie i wydawanie rzeczy będzie się odbywało tylko na podstawie numeru startowego otrzymanego w Biurze Zawodów. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w przechowalni.
Jeżeli nagrody będą wypłacane gotówką a nie bonami sponsorskimi to zostaną przekazane w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 roku na konto bankowe wskazane przez nagrodzonego zawodnika. 
 

18. Zasady bezpieczeństwa uczestników imprezy :

każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać poniższych zasad :
zawodnicy podczas biegu i marszu Nordic Walking poruszają się po wyznaczonej trasie biegu po stronie wskazanej przez Organizatora
dublowani zawodnicy winni ustąpić pierwszeństwa zawodnikom dublującym
w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy Policji i służby porządkowej 
uczestnicy imprezy podczas zawodów winni ustąpić i umożliwić przejazd pojazdom Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych, służb porządkowych oraz pojazdom organizatora czuwającym nad prawidłowym przebiegiem imprezy
o wszelkich zagrożeniach, kolizjach i wypadkach uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną, służby medyczne lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym       
 2. każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane zasady przeciwpożarowe a w szczególności:

uczestnicy imprezy nie mogą używać poza miejscami wyznaczonymi przez organizatora otwartego ognia
uczestnicy imprezy nie mogą wnosić na teren przeprowadzania imprezy ani używać substancji żrących lub toksycznych, materiałów łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, artykułów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych i innych stanowiących, bądź mogących stanowić, zagrożenie w myśl przepisów przeciwpożarowych
uczestnicy imprezy powinni przestrzegać zakazu palenia tytoniu
w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia przeciwpożarowego uczestnicy imprezy powinni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i służby porządkowej
o wszelkich zagrożeniach pożarowych uczestnicy imprezy powinni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym
 3. Każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy sanitarne i ochrony środowiska, a w szczególności:

uczestnicy imprezy powinni poruszać się ściśle wzdłuż trasy biegu wyznaczonej przez organizatora
uczestnicy zawodów powinni korzystać z toalet i punktów sanitarnych znajdujących się w rejonie startu/mety imprezy
wszelkie śmieci należy składać w koszach znajdujących się trasie zawodów
w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia sanitarnego i ochrony środowiska uczestnicy imprezy powinni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli służby porządkowej, Straży Pożarnej i Policji
o wszelkich zagrożeniach sanitarnych i ochrony środowiska uczestnicy imprezy powinni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym
 4. Uczestnicy imprezy znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub tym podobnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach lub zostaną z nich wycofani, gdyby takowe zdarzenie zostało ujawnione już podczas trwania zawodów 

 5. Każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy porządkowe oraz zasady współżycia społecznego, a w szczególności :

powstrzymać się od zachowań nieobyczajnych i wulgarnych
powstrzymać się od zachowań godzących w przekonania religijne i polityczne
podporządkować się poleceniom służb porządkowych, Policji i Straży Pożarnej w zakresie przepisów porządkowych 
 

19. Postanowienia końcowe

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
W przypadku klęski żywiołowej Organizator ma prawo przesunąć termin imprezy. W takim przypadku – jeżeli nowy termin zawodów jest nieakceptowalny przez zawodnika – uczestnik ma prawo zażądać zwrotu opłaty startowej.
Numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej tak, by były widoczne dla sędziów.
Chipy służące do pomiaru czasu należy umieścić zgodnie z instrukcją.
W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.
Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
W trakcie zawodów obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.
Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Protesty należy zgłaszać w ciągu 15 minut po zakończeniu biegu do Organizatora, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu kwota ta będzie zwrócona.
 Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.
Poprzez wagę zawodniczki lub zawodnika rozumie się wagę zawodniczki lub zawodnika w kompletnym stroju ( wraz z elementami iluminacyjnymi ) w jakim został pokonany dystans zawodów.
Zawodnicy deklarują swoją wagę i przynależność do poszczególnych kategorii wagowych w duchu fair play. Sprawdzenie wagi zawodnika może nastąpić na wniosek współzawodnika lub dyrektora biegu
Organizator nie wysyła nagród zawodnikom którzy byli nieobecni na ceremonii dekoracji. Nagrody takowe przepadają.