Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin I CHARYTATYWNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Regulamin
I Zembrzyckiego Charytatywnego Biegu Niepodległości

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w biegu oraz marszu Nordic 
  Walking I Zembrzyckiego Charytatywnego Biegu Niepodległości.

2. Celem biegu charytatywnego jest:
A. Pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży koszulek biegowych oraz 
  emblematów biegowych dla filii OREW w Tarnawie Górnej.
B. Pozyskanie środków finansowych dla filii OREW w Tarnawie Górnej od potencjalnych sponsorów za reklamowanie ich firm podczas biegu.
C. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w formie biegowej.
D. Uczczenie Święta Niepodległości.

3. Za organizację I Zembrzyckiego Charytatywnego Biegu Niepodległości odpowiedzialna jest Jolanta Żmija.
 Impreza ta będzie współorganizowana przez : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi , Urząd Gminy Zembrzyce, GCK w Zembrzycach oraz OREW z Juszczyna

4. Patronem honorowym jest Wójt Gminy Zembrzyce pan Łukasz Palarski.

II. INFORMACJE O BIEGU
1. Marsz Nordic Walking odbędzie się na dystansie 2 i 4 km.
2. Bieg odbędzie się w na dwóch dystansach biegowych: 4 km i 8 km.
3. Rozpoczęcie imprezy -12.00
4. Podczas biegu przeprowadzone zostaną również zawody sportowe dla najmłodszych.
5. Na wszystkich dystansach zarówno w marszu NW jak i biegach będzie prowadzony 
  pomiar czasu.
6. Limit czasu ustala się na 90 min. Po upływie regulaminowego czasu zawodnicy /
  uczestnicy nie będą sklasyfikowani.
7. Podczas biegu stosujemy zasadę ruchu drogowego (biegniemy prawą stroną jezdni).

III. Nagrody i wyróżnienia
1.Na wszystkich dystansach organizator przewiduje nagrody w postaci pucharów za 
  pierwsze trzy miejsca.
A. w kat. open mężczyzn
B. w kat. open kobiet                                                                                                                                     
C. nagrody i dyplomy dla dzieci .
D. nagroda specjalna – dla najszybszego biegacza/maszerującego z Gminy Zembrzyce, najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu, dla najliczniejszej rodziny.IV. UCZESTNICTWO I SPAWY FINANSOWE

Za udział w I Zembrzyckim Charytatywnym Biegu Niepodległości niezależnie od dystansu, opłata startowa wynosi 30 zł z koszulką biegową( 30 zł to sugerowana kwota).

UWAGA!!!
Wpłata będzie pobierana w biurze biegu w dniu 11.11.2015r. w obecności pracowników filii OREW w Tarnawie Górnej.
Jest to bieg charytatywny i tu liczy się każda złotówka.

1.	Organizator biegu zapewnia „mobilną pomoc medyczną” na trasie biegów.
2.	Organizator zapewnia wodę mineralną na mecie biegu oraz poczęstunek 
3.	Na trasie biegów nie będzie stanowisk nawadniających.
4.	Organizator nie ubezpiecza zawodników.
5.	W biegu na dystansie 8 km mogą uczestniczyć tylko osoby, które do dnia zawodów ukończyły 16 lat.
6.	Nieletni uczestnicy muszą mieć ze sobą stosowną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów. 
7.	Wszyscy uczestnicy biegu muszą wypełnić i podpisać deklarację dobrowolności uczestniczenia oraz braku przeciwwskazań lekarskich do tego typu aktywności fizycznej.
8.	Wszystkie potrzebne druki do podpisania będą do pobrania w dniu biegu w biurze zawodów (oprócz zgody od rodziców, którą należy przynieść z sobą, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów).
9.	Organizator biegów zapewnia szatnię do przebrania się i depozyt dla chcących pozostawić rzeczy do przechowania. Rzeczy z depozytu odbierane będą na podstawie otrzymanego numeru startowego.
10.	Uczestnicy godzą się na wykorzystanie i publikowanie zdjęć i wizerunku na potrzeby udokumentowania zaistniałego wydarzenia.
11.	Istnieje możliwość pozostawienia dzieci pod opieką osoby dorosłej i odpowiedzialnej.
12.	Uczestnicy biegu biorą udział na swoją odpowiedzialność.
13.	Trasa może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Organizator poinformuje o tym na stronie wydarzenia.V. CZAS I MIEJSCE
1. Biuro biegów znajdować się będzie w Świetlicy Profilaktycznej (budynek LKS „Garbarz” Zembrzyce) i będzie czynne od godz 9.00 do 11.00.
2. Termin I Zembrzyckiego Charytatywnego Biegu Niepodległości : 11.11.2015 r. godz. 12.00
3. Start i meta: LKS „Garbarz” Zembrzyce, ul. Ks. Kobyłeckiego 583 
4. Marsz NW na 2 km – odbędzie się od budynku LKS Garbarz, dalej ulicą ks. Kobyłeckiego, przez most , wzdłuż Paleczki, nawrotka na nowym moście, wałami wzdłuż rzeki Paleczki, ul ks. Kobyłeckiego, meta- LKS Garbarz.
5. Marsz NW na 4 km i bieg na 4 km- odbędzie się od budynku LKS Garbarz, dalej ulicą ks.Kobyłeckiego, przez most, obok oczyszczalni, przejście obok starego mostu na Skawie, dalej wałami obok rzeki Skawy,ulicą Koniec, ulicą Kościelną, Rynek, ulicą Krakowską, obok Urzędu Gminy, WTZ Caritas, meta- LKS Garbarz.
6. Bieg na 8 km – odbędzie się od budynku LKS „Garbarz”, ulicą ks. Kobyłeckiego, przez most, wzdłuż rzeki Paleczki, przez nowy most obok oczyszczalni, przejście obok starego mostu na Skawie, dalej wałami obok rzeki Skawy, pod obwodnicą, obok boiska na Ispie, ulicą Koniec,pod tunelem, ulicą Cmentarną, Rynek, ulicą Kościelną, ulicą Koniec, wałami wzdłuż rzeki Skawy,obok oczyszczalni ,wałami wzdłuż rzeki Paleczki, ulicą ks.Kobyłeckiego, meta: LKS Garbarz.
7. Bieg odbędzie się bez wzglądu na warunki atmosferyczne.

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez stronę internetową:     http://www.protimer.pl/bio/176/i-charytatywny-bieg-niepodleglosci oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów
Przy zapisywaniu się należy podać IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ URODZENIA, DYSTANS.
Koszulki będą w rozmiarach męskich XL, L i M i damskich XL, L, M i S
Będzie limitowana ilość koszulek – 150 szt.
Koszulki mogą zakupić także osoby, które nie wezmą udziału w biegu. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony również na rozbudowę filii OREWu.
Wśród uczestników I Zembrzyckiego Charytatywnego Biegu Niepodległości będą rozlosowane nagrody niespodzianki. 
Warunkiem uczestniczenia w losowaniu będzie obecność na sali, ukończenie biegu i posiadanie numery startowego.