Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin 1 Bieg Gajusza im Julii Gajzler

Regulamin 1. Biegu Gajusza im. Julii Gajzler 

Organizator: 
Fundacja Gajusz
Współorganizator:
Blersport, Beauty Sport
Termin i miejsce 
27 grudnia 2015 roku (niedziela)-godzina 12.00
Biuro zawodów: Centrum Obsługi Szlaku Konnego –Łódź, ul. Wycieczkowa 86 
Start i meta: 
Ścieżka w Lesie Łagiewnickim w pobliżu ulicy Wycieczkowej 86

1.	Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia lub młodsza ale warunek-musi wystartować i biec z rodzicem/opiekunem 
2.	Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną do dnia 21 grudnia 2015 r.
3.	W dniu 27 grudnia(w dniu startu) będzie można odebrać numer startowy (a nie zapisywać się) w godzinach 10.30-11.45 w biurze zawodów- ul. Wycieczkowa 86   
4.	Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego(opłatę startową) ścieżką elektroniczną ze strony FB w zakładce "Zapisy" do dnia 21 grudnia 2015 r.
5.	Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.
6.	Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym aktualnego stanu zdrowia a za osoby nieletnie i stan ich zdrowia biorą odpowiedzialność ich rodzice/opiekunowie.               
7.	 Osoby nieletnie muszą biec wraz z opiekunem.
8.	Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
9.	Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.
VI. Zgłoszenia
1.	W dniu 27 grudnia w biurze w godzinach 10.30 - 11.45 - będzie można tylko odebrać numer startowy a nie zapisywać się!!!
2.	Limit zgłoszeń - 400 osób. 
3.	Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej! 


VII. Opłata startowa
Każdy dokonuje opłaty drogą elektroniczną wybierając kwotę jaką chce wesprzeć Fundację Gajusz - 30 zł, 50 zł, 100 zł lub więcej na konto fundacji: Pekao 80 1240 1545 1111 0010 6257 1028
Wszystkie pieniądze wpłacone przez zawodników będą przeznaczone na działalność Hospicjum Fundacji Gajusz przy ulicy Dąbrowskiego 87
VIII. Nagrody
1.	Każdy zawodnik biegu otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. 
2.	W kategorii OPEN -kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchary
3.	W kategorii 40+ lat (ur. 1975 i starsi)-kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchary

Postanowienia końcowe
1.	Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.	Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
3.	Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na www.protimer.pl
4.	Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu.
5.	Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
6.	Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
7.	Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
8.	Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.