Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin XI Ogólnopolski Bieg Zajączkowski

11ºº - 1240 rejestracja - biegi dzieci i młodzieży

1100 - 1400  rejestracja - bieg główny i NW

1245 - otwarcie zawodów

1300 - przedszkolaki                - 50 m (dziewczęta)

1305 - przedszkolaki                - 50 m (chłopcy)

1310 - dziewczęta kl. I-II             - 200m

1315 - chłopcy    kl. I-II            - 200m

1320 - dziewczęta kl. III-IV           - 400m

1325 - chłopcy    kl. III-IV           - 400m

1330 - dziewczęta kl. V-VI           - 800m

1335 - chłopcy    kl. V-VI           - 800m

1340 - dziewczęta kl. I-III gimnazjum   - 1200m

1345 - chłopcy    kl. I-III gimnazjum   - 1200m

1355 - dziewczęta kl. ponadgimnazjalne- 1600 m

1400 - chłopcy kl. ponadgimnazjalne   - 1600 m

1410 - ogłoszenie wyników biegu przedszkolaków, szkół 

podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych 

wręczenie dyplomów i medali

1420 - wspólna rozgrzewka

1515 – Nordic Walkin               - 4700 m

1515 - BIEG GŁÓWNY             - 10000 m

1645 - ogłoszenie wyników biegu głównego i Nordic 

Walking, wręczenie pucharów i nagród

1710 - losowanie nagród niespodzianek

KOMITET  ORGANIZACYJNY

Dyrektor Biegu

TADEUSZ KRAWCZYK

DOMINIK SAS

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prezes OSP ZAJĄCZKI DRUGIE

IRENEUSZ OWCZAREK

Członek Zarządu OSP Zajączki Drugie

MARIUSZ STRZELCZAK

Członek KB Florian Zajączki Drugie

Członek KB Florian Zajączki Drugie

ROBERT SZCZEPAŃSKI

Członek KB Florian Zajączki Drugie

ZENON MIKOŁAJCZYK

ANTONI DĄDELA

XIOgólnopolski

Bieg Zajączkowski

Zajączki Drugie, 3 maja 2016r. (wtorek)

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZEPICACH

ZAKŁAD STOLARSKI M. MOŃKA

ODLEWNIA ŻELIWA J. TERLECKI

OSP Zajączki Drugie 

ul. Główna 140 

  

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ  SOBIE

BUD-GAZ M. SZCZEPANIAK

PIEKARNIA MOŃKA ZAJĄCZKI PIERWSZE

PRAWO DO INTERPRETOWANIA

I EWENTUALNYCH ZMIAN

W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

JERZY MOŃKA KRZEPIE

LGD ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA

RESTAURACJA JURAJSKI OGRÓD

SEGA-INVEST DAMIAN PILARZ

SPONSORZY

MINOVA ARNALL POLAND

WISTAL

DREWBET

POLMAR M. NOGA

J.NOGALSKI

DELIC-POL

Z.H.U. ELEKTRYK

JAMAR

CHEMPEST

MARLEN

MAJER KRZEPICE

DREWKOP

CARGILL

POLSPAW SAWICCY

BIEGAJ RAZEM Z NAMI! 

REGULAMIN

X OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU ZAJĄCZKOWSKIEGO

I. CEL

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy 

aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz 

zdobywania nowych zwolenników

- popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku 

gminy Krzepice

- promocja aktywnego i zdrowego stylu życia

II. ORGANIZATOR

OSP ZAJĄCZKI DRUGIE

KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE

III. INSTYTUCJE  WSPIERAJĄCE:

URZĄD MIEJSKI W KRZEPICACH

POWIAT KŁOBUCKI

IV. TERMIN I MIEJSCE

 3.05.2016 r. /WTOREK/ godz.1245 

OSP Zajączki Drugie, ul. Główna 140 (trasa asfalt)

V. BIEG  GŁÓWNY

A) Bieg Główny 10 000 m 

- start godz. 1515 

B) Kategorie wiekowe:

 1. Kobiety 

a) K16-29 lat    (2000 - 1985)

b) 30-39 lat  (1986 - 1975)

c) 40-49 lat     (1976 - 1965)

d) powyżej 50 lat (1966 i starsze)

  2. Mężczyźni

a) 16 - 29 lat  (2000 - 1985)

b) 30 - 39 lat  (1986 - 1975)

c) 40 - 49 lat  (1976 - 1965)

d) 50 - 59 lat  (1966 - 1955)

e) powyżej 60 lat (1956 i starsi)

VI. OTWARTE  BIEGI  ULICZNE DLA  SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM BIEG OGÓLNY I 

Kategoria wiekowa          Dziewczęta Chłopcy

1. Przedszkolaki  (2009 i młodsze)   50m    50m

2. Kl. I-II   (2008-2007r.)     200m   200m

3. Kl. III-IV   (2006-2005r.)     400m   400m

4. Kl. V-VI   (2004-2003r.)     800m   800m

5. Gimnazjum    (2002-2000r.)    1200m  1200m

6. Ponadgimnazjalne             1600m     1600m

VII. WARUNKI  UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Zapisy na podstawie 

dokumentu tożsamości. Decyduje rocznik a nie klasa, do 

której dziecko uczęszcza. W biegach przedszkolaka, szkół 

podst., gimnazjów i ponadgimnazjalnych mogą 

uczestniczyć osoby zweryfikowane na podstawie 

legitymacji szkolnej, uczestnicy startują na podstawie 

pisemnego oświadczenia - zgody rodzica / opiekuna 

prawnego z podanym numerem telefonu. W biegach i 

Nordic Walking mogą uczestniczyć osoby, które zapoznały 

się z regulaminem organizacyjnym Biegu Zajączkowskiego 

i akceptują warunki w nim zawarte, podpiszą oświadczenie 

o posiadaniu aktualnych badań lekarskich lub braku 

przeciwwskazań i własnej odpowiedzialności za swoje 

zdrowie w związku z udziałem w biegu. Za osoby 

niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny. W biegu głównym mogą startować osoby które 

ukończyły 16 lat. Odebranie numeru startowego jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Podczas 

weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości. Podczas 

biegu zawodnicy powinni posiadać numery startowe 

przypięte do odzieży tak, aby były widoczne.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora 

imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych.

VIII.  ZAPISY  I  ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy w dniu zawodów przed budynkiem 

OSP Zajączki Drugie, ul. Główna 140 

od godz. 1100 - 1240 dzieci i młodzież, 

NW i Bieg główny: za zgłoszenie uważa się przesłanie 

wypełnionego formularza w formie elektronicznej i 

wpłacenie opłaty startowej lub jeżeli limit uczestników nie 

zostanie przekroczony 3 maja 2016 r. w biurze zawodów 

od godz. 1100 - 1400 . Limit uczestników 200.

IX. NAGRODY

1. W biegu głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i 

mężczyzn nagrody finansowe: 

2. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (miejsca od I 

do III kobiety i mężczyźni) nie otrzymują nagród w kategoriach 

wiekowych. 

3. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie 

miejsca I-III puchar.

4 W Nordic Walking kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca I-III 

puchar.

5. W biegach przedszkolaka, dzieci, młodzieży za miejsca I-III 

dyplom oraz nagroda rzeczowa.

X. OPŁATA  STARTOWA

Od uczestników biegu głównego i NW pobiera się opłatę startową 

w wysokości: 

30,00 zł przelewem do dnia 30.04.2016r. UWAGA!!! W 

przypadku nie uiszczenia opłaty do w/w dnia, osoba 

zarejestrowana elektronicznie zostaje usunięta z listy uczestników 

biegu. 

30,00 zł osobiście w dniu imprezy w biurze zawodów o ile limit 

nie zostanie przekroczony. Opłata startowa nie podlega zwrotowi 

w żadnych okolicznościach. Opłaty startowe należy wpłacać na 

konto organizatora: Ochotnicza Straż Pożarna, Zajączki Drugie ul. 

Główna 140 42-160 Krzepice z dopiskiem Bieg Zajączkowski imię 

i nazwisko. 

BS Krzepice: 17 8250 0003 2000 0000 0592 0102

Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,

biegacze biegów szkolnych, mieszkańcy parafii Zajączki oraz 

członkowie KB Florian Zajączki Drugie.

XI. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 - bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- organizator zapewnia uczestnikom biegu głównego I NW posiłek 

i napoje

- odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego 

i NW jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

- w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie  odpowiadają 

kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie, 

- uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora