Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin VII NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2016 - Wyścig Dzeci

REGULAMIN 

VII NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO MARATONU MTB WIERUSZÓW 2016′

1.CEL MARATONU
-uczczenie Dnia Niepodległości
-popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego w regionie
-popularyzacja jazdy rowerem jako źródła zdrowia, ładnej sylwetki i ekologicznego podróżowania
-popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego w POWIECIE WIERUSZOWSKIM
-upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenach wiejskich
-forma zapobiegania i rehabilitacji w chorobach serca
-"Zawody zaliczane są do Super Klasyfikacji MTB. Wszystkie szczegóły, regulamin oraz rankingi znajdują się na stronie www.skmtb.pl."

2.ORGANIZATORZY
- Wieruszowski Klub Kolarski ul.Kolejowa 18 98-400 Wieruszów
- Samorząd Gminy Wieruszów
- Powiat Wieruszów
- OSP Pieczyska

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
-11 listopada 2016 roku
-Mieleszynek gospodarstwo agroturystyczne “Na Grobli” 98-400 Wieruszów /woj.łódzkie/

4.WARUNKI UCZESTNICTWA-OPŁATY

Prawo do startu ma każdy zawodnik, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
-dokona rejestracji poprzez internet lub osobiście w Biurze Zawodów
-dokona opłaty startowej w wysokości:
-bez opłaty dzieci z roczników od 2003r. do 2006r.
-40zł normalny koszt uczestnictwa w zawodach dokonany przelewem do 5 listopada 2016r. 
-50zł opłata po 5 listopada w dniu zawodów w Biurze Maratonu
na konto: BS W LUTUTOWIE/O.WIERUSZÓW 68 9256 0004 2608 2585 2000 0020 z dopiskiem :opłata startowa"imię i nazwisko"

adres e-mail: maratonwieruszow@o2.pl

-Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub zrezygnowały. -Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Maratonu podczas rejestracji.
-zarejestrowanie się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich listę podpisuje rodzic/prawny opiekun. Dopuszcza się też przedłożenie pisemnej zgody rodzica,(opiekuna prawnego na udział w zawodach)
-Każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.

5.ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

-przejazd oznakowaną trasą
-elektroniczny pomiar czasu przejazdu
-pamiątkowy numer startowy na rower
-zabezpieczenie medyczne
-prawo do korzystania z bufetu na trasie(owoce) woda wydawana w biurze zawodów
-bufet regeneracyjny na terenie miasteczka zawodów Mieleszynek gospodarstwo agroturystyczne “Na Grobli” 98-400 Wieruszów /woj.łódzkie/
-ubezpieczenie NW

6.PROGRAM ZAWODÓW

W dniu maratonu:
- godz. 8.00 – 10.30 zapisy w Biurze Zawodów,
- godz. 11.00 – start maratonu głównego
- godz. 11.15 - start mini wyścigu 
- ok.godz. 15.00 – dekoracje zwycięzców
- ok.godz.16.00 - ognisko podsumowujące
 Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.

7.DYSTANSE
-MINI WYŚCIG : ok.10 km
-WYŚCIG GŁÓWNY ok.50 km 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-"Zawody zaliczane są do Super Klasyfikacji MTB. Wszystkie szczegóły, regulamin oraz rankingi znajdują się na stronie www.skmtb.pl."
-zawody przeprowadzone są po trasie według załączonej mapy
-Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
-na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego spowoduje nie klasyfikację zawodnika
-zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
-zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
-sędzia zawodów może w uzasadnionych przypadkach zastosować karę w postaci upomnienia lub dyskwalifikacji
-zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania zawodów,jak również za zniszczenie, zagubienie lub kradzież rowerów i rzeczy na terenie rozgrywania zawodów.
-w kwestiach spornych i nieobjętych tym regulaminem decyduje Organizator.

9.ZASADY FAIR-PLAY

-wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie ale tylko w przypadku gdy jest to możliwe
-zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania
-uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów oraz warunków technicznych panujących na danym obszarze
-zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych
-naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku
-podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych)

10.KATEGORIE STARTOWE-WYŚCIG GŁÓWNY

a)MĘŻCZYZNI
 - Kategoria M1 – od 14 do 17 lat
 - Kategoria M2 – od 18 do 30 lat
 - Kategoria M3 – od 31 do 40 lat
 - Kategoria M4 – od 41 do 49 lat
 - Kategoria M5 – od 50 do 59 lat
 - Kategoria M6- 60+

b)KOBIETY 
 - Kategoria K1 – od 14 do 17 lat
 - Kategoria K2 – od 18 do 30 lat
 - Kategoria K3 – od 31 do 40 lat
 - Kategoria K4 – od 41 do 49 lat
 - Kategoria K5 – 50+

11.KATEGORIE STARTOWE-MINI DZIECI dla wszystkich pamiątkowe medale
- Dziewczynki OPEN 
- Chłopcy OPEN 

12.NAGRODY

a) WYŚCIG GŁÓWNY
-w każdej kategorii za zajęcie 
1m. 300zł
2m. 200zł
3m. 100zł
4m. 50zł
5m. 30zł
Warunkiem sklasyfikowania każdej kategorii jest udział w niej minimum 6 startujących 

Klasyfikacje dodatkowe:
-Klasyfikacja LEŚNIKA- open /puchary za pierwsze trzy miejsca ufundowane przez Nadleśnictwo Przedborów
-Puchar Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach dla najmłodszego i najstarszego uczestnika który ukończy maraton 
-Puchar Starosty dla Najlepszego Zawodnika z Powiatu Wieruszowskiego


b) WYŚCIG DZIECI
- 1m/ 2m/ 3m/ nagrody