Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Kryterium uliczne PTC Pabianice

1. Organizator
PTC Pabianice – sekcja kolarska
ul. Gdańska 7
95-200 Pabianice
tel. +48 886 648 115
nr konta: 55 1240 3044 1111 0000 2955 4737
2. Współorganizatorzy
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Prezydent Miasta Pabianice
OZKol Łódź
3. Patronat
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach
Prezydent Miasta Pabianice
4. Cel imprezy
- popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. łódzkiego 
- promocja Miasta i Gminy Pabianice oraz powiatu pabianickiego
- zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa 
- propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku
5. Warunki uczestnictwa
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów w dniu wyścigu.
2. Dokonanie opłaty startowej na wyżej wymieniony numer konta , lub w biurze zawodów .
3. Prawo startu w wyścigu mają osoby, które w dniu 01.10.2017 roku, będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku zawodników niepełnoletnich, konieczne jest oświadczenie opiekuna. 
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia. Wzór oświadczenia znajduje się w biurze zawodów.
5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 
6. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie wyścigu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją. 
7. Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione. 
8. Uczestnik, który straci kontakt z czołówką wyścigu i zostanie wyprzedzony przez pilota zamykającego, będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) 
9. Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest do poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, z wyjątkiem zmiany kierunku jazdy w lewo na skrzyżowaniu, gdzie może on zjechać do środka jezdni. 
10. W kategoriach Masters obowiązuje absolutny zakaz używania przystawek typu lemond. 
11. Zawodnicy, którzy chcą wystartować w kategoriach MASTERS oraz MŁODZIK muszą posiadać ważne licencje Polskiego Związku Kolarskiego.
12. W kategorii AMATOR dopuszczane są dowolne rodzaje rowerów.
6. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się dnia 01.10.2017r.
Biuro zawodów:
Plac kościelny
ul. Jana Pawła II 46
95-200 Pabianice
7. Harmonogram wyścigu
11:00 – otwarcie biura zawodów
13:00 – start wyścigu kategorii MŁODZIK
13:45 – dekoracja kategorii MŁODZIK
14:00 – start wyścigu kategorii AMATOR (Kobiety i mężczyźni)
15:30 – start wyścigu kategorii MASTERS (Kobiety i mężczyźni)
17:00 – dekoracja kategorii AMATOR, MASTERS
8. Nagrody
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz poczęstunek.
Dla pierwszych trzech miejsc każdej z kategorii (MŁODZIK, AMATOR, Kobiety AMATOR, MASTERS oraz Kobiety MASTERS) przewidziane są nagrody rzeczowe.
9. Sprawy finansowe
Opłata startowa:
- do 20 września przelewem na konto – 30 złotych
- do 27 września przelewem na konto – 40 złotych 
- w dniu wyścigu, w Biurze Zawodów – 50 złotych 
Przy przelewie na konto (nr 55 1240 3044 1111 0000 2955 4737) prosimy o podanie w tytule imienia, nazwiska i miejscowości zawodnika, kategorii w jakiej będzie startował (AMATOR/MASTERS) oraz dopisek: PTC sekcja kolarska – kryterium. Przykładowo:
Jan Kowalski, Pabianice, kategoria Amator, PTC sekcja kolarska – kryterium
Z opłaty zwolnieni są zawodnicy kategorii MŁODZIK.
10. Trasa
Trasa wyścigu zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu drogowego i będzie przebiegała następującymi ulicami miasta Pabianic:
ul. Jana Pawła II -> ul. Targowa -> ul. Orla -> ul. Śniadeckiego -> 
ul. Jana Pawła II
11. Sposób przeprowadzenia wyścigu
Wyścig przeprowadzony będzie w formie kryterium ulicznego. Zawodnicy pokonywać będą pętle o długości 2,5 km odpowiednią ilość razy tj.:
- 8x 2,5 km kat. MŁODZIK 
- 8x2,5 km dla kat. AMATOR
- 10x2,5 km dla kat. Kobiety MASTERS
- 18x2,5 km dla kat. MASTERS
Punktacja okrążeń wygląda następująco:
-MASTERS, AMATOR:
co 2 okrążenie: miejsce 1 – 5 pkt, msc. 2 – 3 pkt, msc. 3 – 2 pkt; 
msc. 4 – 1 pkt; okrążenie 10 i 18 punktowane 10 pkt, 6 pkt, 4 pkt, 2 pkt według kolejności.
-MŁODZIK:
każde okrążenie punktowane kolejno 3 pkt, 2 pkt, 1 pkt; okrążenie 4 i 8 punktowane 6 pkt, 4 pkt, 2 pkt.
Każde okrążenie punktowane zasygnalizowane będzie dzwonkiem. 
Kryterium wygrywa ten, kto na koniec zdobędzie największą ilość punktów.
Zawodnicy zdublowani zobowiązani są do ukończenia okrążenia, które jadą i zejścia z trasy wyścigu po minięciu linii mety.
Warunkiem klasyfikacji zawodnika jest ukończenie pełnego dystansu danego wyścigu.
12. Postanowienia końcowe:
- w przypadku dużego zainteresowania wyścigiem kolarzy amatorów nie posiadających licencji, deklarujących swoją średnią prędkość powyżej 35km/h, organizator przewiduje dla nich dodatkowy wyścig.
- we wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem, 
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas trwania zawodów,
- zastrzegamy, iż regulamin może ulec zmianie,
- kontakt w sprawach informacyjnych: Tomasz Olban tel. 886 648 115.