Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Karczewski Bieg Niepodległości

Informacje podstawowe
Nazwa„Karczewski Bieg Niepodległości”
Start2019-11-11
Koniec zapisów2019-11-11 20:00:00
Liczba zapisanych uczestników65
Liczba zapisanych uczestników z opłaconym wpisowym32
Strona wwwwww.mosir.karczew.pl
Facebook[klik]
Informacje dodatkowe

 POMIAR CZASU

 1.Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany

za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę PROTIMER

 2. Każdy zawodnik otrzyma jednorazowy chip zintegrowany z numerem startowym IV WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Kategorie: dzieci – dziewczęta rocznik 2010/11; chłopcy 2010/11;

2. Kategoria Open Kobiet i Mężczyzn

3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest wpłata wpisowego 10 zł. / tylko

osoby dorosłe/ oraz złożenie przed startem przez uczestnika pisemnego oświadczenia o

stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w biegu; w biegu dzieci oświadczenie

podpisane przez prawnego opiekuna/ druk do pobrania na stronie internetowej

organizatora/

 4. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy umieszczony na koszulce z przodu na klatce

piersiowej. Brak numeru powoduje dyskwalifikację.

 5. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i

zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biegu, a w razie udziału w

nim jego akceptacji.

 7. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na

rowerach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze zwierzętami.

 8. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych w Biurze Zawodów

/ miejsce startu/ mety w dniu zawodów w godz. 12.30-13.15;

 9. Limit zgłoszeń na listę startową 200 osób.

V ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1.Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną na adres:

www.protimer.pl/bio/717/karczewski-bieg-niepodległości/register umieszczony na stronie MOSiR

Karczew do dnia 07.11.2019r.;

2.Wpłaty 10 zł. należy dokonać na konto MOSiR w Karczewie;

3.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VI KATEGORIE I NAGRODY

1. Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn.

2. Za miejsca I-III puchary.

3. Wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale i koszulki.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

3. Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie internetowej: www.mosir.karczew.pl

4.Organizator udostępnia zawodnikom do przebrania się pomieszczenia OSP w Karczewie Rynek

Zygmunta Starego 35 i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na

terenie obiektu jak i podczas biegu.

5.Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania biegu.

6.Organiztor jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Organizator

nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC z tytułu choroby,

wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i

uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem, decyduje Organizator Biegu, któremu

przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.


Opis

ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie

2. Biuro zawodów w miejscu startu- mety Pomnik Orła Białego – Skwer im. Rotmistrza Witolda

Pileckiego

 II CEL

 1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

 2. Promocja zdrowego stylu życia.

 3. Bieg zawarty w programie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Karczewie III TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Bieg odbędzie się 11.11.2019r.; start dzieci o godz. 13.30; dorosłych 13.45;

2. Miejsce startu oraz mety przy Pomniku Orła Białego

3. Dystans 5 km. / dwie pętle po 2.5 km / dzieci dystans ok. 150 m /dookoła Skweru z

Pomnikiem Orła Białego/

4. Dekoracja zwycięzców około godz. 14.30

5. Trasa biegu wiedzie wyłączonymi z ruchu kołowego ulicami miasta Karczewa o nawierzchni

asfaltowej- Warszawska, Świderska, Bohaterów Westerplatte dalej Otwocka – Leśna –

Kościelna