Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

5 Bieg Trzech Króli - Wirtualnie

Informacje podstawowe
Nazwa„5 Bieg Trzech Króli - Wirtualnie”
Start2021-01-06
Koniec zapisów2021-01-03 07:00:00
Liczba zapisanych uczestników778
Liczba zapisanych uczestników z opłaconym wpisowym597
Strona wwwwww.lodzbiegtrzechkroli.pl
Facebookhttps://www.facebook.com/Bieg-Trzech-Kr%C3%B3li-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-957607557699049/
Informacje dodatkowe

Termin: 4-10 stycznia 2021 rokuBieg na dystansie 5 km (dla dorosłych)Bieg na dystansie 2 km (dla dzieci) 1. Bieg należy rozpocząć i ukończyć w dniach 4.01. - 10.01.2021 r. Uczestnik samodzielnie decyduje o dacie, czasie i lokalizacji biegu. 2. Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. 3. Organizator w dniach 9.01-10.01. 2021 w godz. 9:00 – 18:00 zaprasza  do przebiegnięcia dystansu 5 km. na pętli 500 metrowej na ulicy Piotrkowskiej między ulicami Tuwima i Zamenhofa z oznaczonymi nawrotami. Organizator przygotuje bramę startową przy Pasażu Schillera (mapka trasy na stronie www.lodzbiegtrzechkroli.pl ). Organizator nie zapewnia jednak pomiaru elektronicznego i zabezpieczenia ruchu drogowego. Ruch uliczny będzie odbywał się normalnie bez żadnych ograniczeń, dlatego zawodnik decydując się na start na 500 m pętli musi wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia związane z bieganiem w ruchu ulicznym i może spodziewać się na trasie biegu samochodów, rowerów i rikszy. 4. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Opis

11. Uczestnicy biegu dla dorosłych mają do pokonania 5 km.12. Uczestnicy biegu dziecięcego mają do pokonania 2 km.13. Wskazany dystans można pokonać tylko raz w wybranych dniach w terminie od dnia 04.01.2021 r. do      dnia 10.01.2021 r. do 19:00.14. Każdy zawodnik musi skorzystać z dowolnej aplikacji, która odmierza dystans i czas.15. Do podania wyniku ze swojego udziału konieczne będzie wypełnienie prostego formularza.Indywidualny link do swojego zgłoszenia/formularza uczestnik otrzyma na swój adres e-mail podany podczas rejestracji.Pierwszy e-mail z danymi jakie zostały podane podczas rejestracji uczestnik otrzyma zaraz po zapisaniu się.Drugą wiadomość e-mail z numerem startowym w PDF do wydrukowania oraz z indywidualnym linkiem do podania wyniku uczestnik otrzyma dopiero po opłaceniu udziału.Po kliknięciu na indywidualny link z wiadomości e-mail, który będzie aktywny tylko w czasie trwania zawodów tj. od 04. 01.2021od godziny 8.00 do  10. 01. 2021 do godziny 20.00 uczestnik będzie mógł podać swój czas jaki osiągnął na dystansie 5km w formacie: hh:mm:ss np. 00:38:10, oraz wgrywa zdjęcie / zrzut ekranu do weryfikacji tegoż wyniku. Wyniki będą weryfikowane i uaktualniane 1 raz dziennie. 16.Wyniki zbiera firma PRO TIMER. Korespondencja związana z rejestracją i wynikami pod      Adresem e-mail: b3k@protimer.pl17. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.18. Nie dopuszcza się robienia przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów. Przerwy w      czasie zarejestrowanymi przez aplikacje dostępne w sieci, będą podczas wczytywania do wyników      automatycznie anulowane a za czas biegu przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem      pierwszego i ostatniego odczytu.19. Organizator sugeruje wybór płaskich tras.20. Nie będą stosowane żadne przeliczniki.21. Wyniki nie zarejestrowane rzetelnie nie będą zamieszczane.22. Organizator będzie sukcesywnie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie      www.lodzbiegtrzechkroli.pl oraz www.protimer.pl23. Nie dopuszcza się pokonywania trasy na rolkach, rowerem, autem, hulajnogą oraz innymi      mechanicznymi pojazdami.24. Uwaga: w przypadku całkowitego lockdownu związanego z pandemią Covid-19 organizator zaproponuje      nowy termin zawodów. Wpisowe w tym wypadku nie będzie zwracane a pakiety będą wydawane      w biurze zawodów tak jak to zostało podane w paragrafie IV pkt 5 niniejszego regulaminu –organizator       poda na stronie www.lodzbiegtrzechkroli.pl oraz na FB imprezy miejsce pracy biura oraz daty i godziny      pracy biura zawodów. Osoby spoza Łodzi będą miały wysłany pakiet na adres podany w formularzu      zgłoszeniowym.25. Po opublikowaniu wyników, uczestnicy będą mieli 24 godziny na zgłoszenie swoich ewentualnych uwag       i protestów. Organizator w ciągu kolejnego dnia  opublikuje ostateczne wyniki.26. Statuetki będą wysyłane najlepszym zawodnikom na ich adres domowy wskazany w formularzu      zgłoszeniowym.27. Wirtualny bieg dzieci będzie  jedynie luźną formą rekreacyjną. Organizator w dniu 11.01.2021      opublikuje listę zawodników, którzy przebiegli dystans 2 km. wraz z czasem, bez wyłaniania      zwycięzców


Lokalizacja