Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Bieg przełajowy ŁÓDZKIE BIEGA

Informacje podstawowe
Nazwa„Bieg przełajowy ŁÓDZKIE BIEGA”
Start2021-10-23
Koniec zapisów2021-10-22 21:00:00
Liczba zapisanych uczestników100
Informacje dodatkowe

Regulamin  Biegu przełajowego pod nazwą: ŁÓDZKIE BIEGAProjekt “Łódzkie biega”. Projekt ma na celu popularyzację i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kreację mody na sport wokół łódzkich biegów ulicznych i biegów przełajowych w województwie łódzkim.Udział w imprezie jest bezpłatny. Bieg jest finansowany przez Narodowy Instytut

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030)1.    Organizator: Akademia Sport i Zdrowie, Narodowy Instytut

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

2.    Cel Imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców woj. łódzkiego, promocja regionu łódzkiego.

3.   Miejsce imprezy: 23 października 2021 r. -sobota-Łagiewniki Łódź-biuro – Centrum Obsługi Szlaku Konnego ul. Wycieczkowa 86 Biuro czynne od godziny 9.15 do 10.45Start biegu – godzina 11.00Dystans -ok. 5,5kmLimit uczestników – 120 osób UWAGA!!! Osoby biegnące z dwoma numerami startowymi będą bezwzględnie dyskwalifikowane.4.Klasyfikacja i pomiar czasu

4.1 W biegu organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.

4.2 W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet.

4.3 Nie będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych5. Warunki uczestnictwa

5.1. Uczestnikiem   Biegu , może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.

5.2. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście zgłosić się do biegu  i podporządkować się  regulaminowi.

5.3. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną na stronie: www.protimer.pl - W dniu zawodów w biurze zawodów – Wycieczkowa 86 w godzinach 9.15-10.45 będą wydawane tylko numery startowe –nie będzie można zapisywać się.Zawodnicy odbierający numery startowe muszą, to robić w maseczkach. Organizator zapewni płyn do dezynfekcji rąk.Ze względu na stan pandemii nie będzie można korzystać z natrysków. Dostępne będą tylko toalety.

5.4. W biegu jest określony limit uczestników 120 osób ( łącznie kobiet i mężczyzn)Start zawodników będzie wspólny –na starcie musi być zachowany dystans między zawodnikami6. Nagrody:6.1. Każdy zawodnik w biegu otrzymuje, pamiątkowy medal oraz napój

6.2. Zawodnicy startujący w Biegu za miejsca 1-3 w kategorii OPEN K i M otrzymują puchary.7. Opłaty

7.1. Organizator nie pobiera wpisowego

8.    Postanowienia-końcowe

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

8.2. Udział w biegu oznacza akceptację regulaminu.

8.3. Organizator  Biegu  zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

8.4 Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną podczas zawodów.

8.5 Organizator dysponuje ubezpieczeniem OC, ale nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego i ubezpieczeniem NW.

8.6 Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8.7 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

8.8 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.


Lokalizacja