Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Zapisy na zawody Bieg przełajowy ŁÓDZKIE BIEGA - SPAŁA

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie Łódź ul.11-go listopada 19/41, 91-370.

Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji on-line spod adresu, którego zgoda dotyczy.
1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi przy ul. 11-go listopada 19/41, 91-370 Łódź.
2. Państwa dane osobowe niezbędne są do:
a. świadczeń usług drogą elektroniczną:
b. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w biegu:
uczestnictwa na które zgłaszacie się Państwo przez stronę www.protimer.pl
c. publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
d. dostarczania usług płatniczych
e. przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) przez stronę www.protimer.pl
f. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie
g. celów podatkowych i rachunkowych
h. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
i. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie
j. przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
4. Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.protimer.pl oraz udziału w biegu na który zapiszecie się Państwa za pośrednictwem strony www.protimer.pl. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Państwa danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.
5. Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
6. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
7. Ewentualne skargi możecie Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.