Dekoracja

5 Bieg Konopielki

Na podstawie wyników: K 50-59

K 50-59

1

Katarzyna KARPACZ

BiegoStok
00:45:42
2

Jadwiga RUDNICKA

brak
00:49:17
3

Alina GRYC

brak
00:55:11
9

Ostatni sklasyfikowany

 
01:10:25