Dekoracja

5 Bieg Konopielki

Na podstawie wyników: M 60-69

M 60-69

1

Tarasij OSTROWIERCH

Hajnówka Biega
00:44:16
2

Andrzej ZIENIEWICZ

Grupa Szalonych Rowerzystów
00:49:39
3

Adam GLINICKI

brak
00:55:47
5

Ostatni sklasyfikowany

 
01:09:36