Dekoracja

2 Bieg Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie

Na podstawie wyników: K60+