Dekoracja

41 BIEG ULICZNY CIECHANOWSKA PIĘTNASTKA 2022

Na podstawie wyników: M 70 – (powyżej 70 lat)