Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Perły Małopolski WAPIENNE/MAGURA - 9 czerwca 2024

Informacje podstawowe
Nazwa„Perły Małopolski WAPIENNE/MAGURA - 9 czerwca 2024”
Start2024-06-09
Koniec zapisów2024-06-09 12:00:00
Liczba zapisanych uczestników610
Liczba zapisanych uczestników z opłaconym wpisowym561
Strona wwwwww.perlymalopolski.pl
Facebookhttps://tiny.pl/cv7fg
Opis

  OPŁATA STARTOWA i RABATY Opłata startowa płatna na kontoSTOWARZYSZENIE PERŁY MAŁOPOLSKIBRZĄCZOWICE 243 32-410 DOBCZYCEnr konta 41 1600 1462 1823 0786 7000 0001tytuł wpłaty:„WAPIENNE opłata startowa bieg ….km ” orazimię i nazwisko startującego. (np. WAPIENNE bieg +5km Jan Kowalski) Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia i dystansu. Start należy opłacić w okresie do 5 dni od rejestracji, a przypadku zgłoszeń dokonanych po 28 maja, opłatę należy uiścić nie później niż do 2 czerwca. W obu przypadkach liczy się data wpływu na konto organizatora. Zgłoszenia nieopłacone w terminie będą automatycznie usuwane z systemu.Bieg na dystansie długim (+20 km):● 117 zł do 19 lutego 2024● 131 zł od 20 lutego 2024 do 29 kwietnia 2024● 141 zł od 30 kwietnia do 2 czerwca 2024● Od 3 czerwca 2024 opłata wynosi 157 zł(*możliwe rabaty - informacja poniżej) Bieg na dystansie średnim (+10 km):● 107 zł do 19 lutego 2024● 121 zł od 20 lutego 2024 do 29 kwietnia 2024● 131 zł od 30 kwietnia do 2 czerwca 2024● Od 3 czerwca 2024 opłata wynosi 147 zł(*możliwe rabaty - informacja poniżej) Bieg na dystansie krótkim (+5 km):● 90 zł do 19 lutego 2024● 104 zł od 20 lutego 2024 do 29 kwietnia 2024● 114 zł od 30 kwietnia do 2 czerwca 2024● Od 3 czerwca 2024 opłata wynosi 129 zł(*możliwe rabaty - informacja poniżej) Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWIW przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości:● do 21 dni przed zawodami – bezpłatnie● od 20 do 7 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10 zł● mniej niż 7 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłatyWyjątek stanowi sytuacja odwołania lub przełożenia zawodów z powodu COVID 19.Wtedy opłatę można przenieść bezpłatnie na innego wskazanego zawodnika lub na inny termin zgodnie z ogłoszeniem organizatora.b) RABATYRabaty należy naliczyć samemu od obowiązujących w danym terminie

stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodówWysokość rabatów:● małżonkowie rabat – 10%● zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%● zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10zł● zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%● posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI 2013-2023 – rabat 10 %● zniżka drużynowa (min 5 zawodników w drużynie) rabat – 10% [po zapisaniu się na zawody i opłaceniu lider winien zgłosić na maila: perlymalopolski@gmail.com swoją drużynę z danymi: nazwa drużyny, imię, nazwisko i dystans każdego zawodnika]Rabat możliwy dla osób zapisanych i opłaconych do 2 czerwca 2024Po tym terminie opłata wynosi odpowiednio od dystansu:157 zł, 147 zł, 129 złRabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%