Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Junior-Cup 2015

Regulamin kolarskiego Wyścigu Junior-Cup
Łódź, Łagiewniki 29.08.2015

1. Cel wyścigu: 
•	Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu oraz upowszechnianie kolarstwa górskiego, jako dyscypliny sportowej wśród dzieci i młodzieży.
•	Umożliwienie młodym zawodnikom startu na dobrze przygotowanych, wymagających zarówno wytrzymałości jak i techniki trasach.
•	Wyłonienie najlepszych zawodników i umożliwienie im rozwoju.
•	Wyłonienie najlepszej drużyny i umożliwienie jej rozwoju.
•	Popularyzacja amatorskiego sportu kolarskiego
•	Propagowanie ducha uczciwej rywalizacji
•	Propagowanie roweru jako najlepszego narzędzia do przemieszczania się :)

2. Organizator:
Stowarzyszenie Cyklomaniak
Współorganizatorzy:
•	Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr.1
•	Łódzkie - Urząd Marszałkowski w Łodzi

3. Sponsorzy wyścigu:
•	ProTimer - Elektroniczny pomiar czasu na zawodach

4. Termin i miejsce przeprowadzenia wyścigu:

Wyścig zostanie rozegrany dnia 29.08.2015 (sobota) na terenie wschodniej części Lasu Łagiewnickiego. Parking publiczny dostępny jest na Wycieczkowej a St. Działka tzw. kaloryfer oddalony od miejsca startu 500 m. Biuro zawodów mieści się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej (ul. Wycieczkowa 107) będzie czynne od godziny 9.00. Otwarcie wyścigu i start pierwszych kategorii przewidziano na godzinę 10.00. Starty poszczególnych kategorii będą rozpoczynane wedle harmonogramu. Zapisy przez internet będą czynne cały czas. Zapisy i rejestracja w biurze zawodów do poszczególnych kategorii zamykane będą na 30 min przed ich startem.
Jeśli np. startujesz o 13.30, to w biurze zawodów powinieneś pojawić się na 1h przed startem. 
Wyścig przeprowadzony zostanie na trasie prowadzącej po zamkniętej i oznaczonej pętli, pokonywanej odpowiednią dla poszczególnych kategorii ilość razy.
Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej i nie ponosi odpowiedzialności za źle zaparkowane samochody!
Uwaga! Parking dla uczestników: Ul. Wycieczkowa 86, w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym.  
5. Wpisowe:

Nie przewiduje się pobierania opłat od uczestników.

6. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
Uczestnicy startują na dowolnych, sprawnych i bezpiecznych rowerach. Uczestnik biorący udział w wyścigu musi mieć założony i zapięty kask na głowie. Uczestnicy pokonują określoną ilość pętli trasy. Gdy pierwszy zawodnik pokona wymaganą ilość okrążeń linia mety jest zamykana, tzn. pozostali zawodnicy kończą wyścig po jej ponownym przekroczeniu.

7. Kategorie wiekowe:


Kategorie Dziecięce:	Wiek:
Mini-mini	(0-3)
Przedszkolaki	(4 do 6)
Dzieci	(7 do 10)

Jeśli liczba uczestników w którejś w powyższych kategorii przekroczy 10 przewidywany jest dodatkowy podział na płeć.

Kobiety:	Wiek:
Żaczki	(11 do 13)
Juniorka Młodsza	(14 do 16)
Juniorka	(17 do 18)
U-23 Kobiet	(19 do 23)
Elita Kobiet	24 do 30
Masters Kobiet	31 +


 Mężczyźni:	Wiek:
Żak	(11 do 13)
Junior Młodszy	(14 do 16)
Junior	(17 do 18)
U-23 Mężczyzn	(19 do 23)
Elita Mężczyzn	(24 do 30)
Masters I	(31 do 40) 
 Masters II	(41 do 50)
Masters III	51+


Razem 17 kategorii.
8. Nagrody i puchary:
W poszczególnych kategoriach w zależności od pozyskanego wsparcia i hojności sponsorów przewiduje się drobne upominki rzeczowe, oraz puchary

9. Świadczenia dla zawodników:
•	Pamiątkowy, laminowany numer startowy
•	Oznakowana i zabezpieczona trasa (ratownicy medyczni na trasie)
•	Elektroniczny pomiar czasu (chip w numerze)
•	Pakiet startowy 
•	Posiłek i picie na mecie
•	Puchary dla najlepszych
•	Dobra zabawa
 Uwaga! dla osób nie zarejestrowanych przez internetowy formularz zgłoszeniowy może zabraknąć pakietów startowych. 
10. Harmonogram Minutowy:

Trasa mała dla dzieci - długość pętli ok. 350m:
10.00	Mini-mini, 	1 okrążenie
10.05	Przedszkolaki	2 okrążenia
10.15	Dzieci	3 okrążenia

Trasa duża - długość pętli ok. 4000m; przewyższenie ok. 30m: 
10.30	Żak, Żaczka, Juniorka młodsza	1 okrążenia
11.00	Junior Młodszy	2 okrążenia
12.00	Elita Kobiet, Masters Kobiet, Masters Men, Junior	4 okrążenia
13.00	Elita Mężczyzn, Orlik	5 okrążeń

10.50 - dekoracja kategorii dzieci
13.30 - dekoracja pozostałych kategorii. 
Uwaga! Liczba okrążeń w zależności od panujących warunków atmosferycznych może ulec zmianie w dniu zawodów. 
11. Uwagi końcowe:

Zapisy przez  formularz zgłoszeniowy - zapisz się teraz! Zmniejsz kolejkę w biurze zawodów i pozwól nam oszacować ile potrzebujemy pakietów startowych. Z góry dziękujemy.
Osobą startującym w rajdzie i w wyścigu przysługuje jeden pakiet startowy

Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekunów i pod ich opieką.
Fakt znajomości regulaminu potwierdza się w biurze zawodów własnoręcznym podpisem. Za osoby niepełnoletnie podpisuje się opiekun.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz uszczerbek na zdrowiu uczestników.
W kwestiach spornych decyzję wiążącą podejmuje Sędzia Główny wyścigu.