Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Mini Bieg Ulicą Piotrkowską

Mini Bieg Ulicą Piotrkowską


Regulamin 2. Mini Biegu Ulicą Piotrkowską – biegi szkolne i niepełnosprawnych.

I. Organizator : Akademia Sport i Zdrowie

Partnerzy:

Urząd Miasta Łodzi-Łódzkie Centrum Wydarzeń, Miejski Szkolny Związek Sportowy.


II. Cel Imprezy :

popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród nauczycieli, rodziców i młodzieży szkolnej,
promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
utożsamianie się młodych ludzi z własnym miastem i regionem
aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych
promocja miasta i regionu łódzkiego


III. Termin i miejsce:

Termin: 21 maja 2016 roku (sobota)

Bieg niepełnosprawnych, wyścig niepełnosprawnych na wózkach, biegi szkolne, biegi przedszkolaków i maluszków

Start i meta: ul. Piotrkowska/Pasaż Schillera

Program minutowy:	Dystans:
10.00-wyścig niepełnosprawnych na wózkach	(ok. 700m – limit 30 osób )
10.15-bieg niepełnosprawnych	ok. 1200m – limit 50 osób
10.25-bieg dziewcząt - szkoły ponadgimnazjalne-ur. 1999-1996	ok. 1200m – limit 120 osób
10.35 -bieg chłopców -szkoły ponadgimnazjalne-ur. 1999-1996	ok. 1200m – limit 120 osób
10.45-bieg dziewcząt - gimnazjum-ur. 2000-2002	ok. 1200m – limit 120 osób
10.55-bieg chłopców - gimnazjum-ur.2000-2002	ok. 1200m – limit 120 osób
11.05-bieg dziewcząt kl. 5-6 szkoły podstawowe-ur. 2003-2004	ok. 700m – limit 120 osób
11.15-bieg chłopców kl. 5-6 szkoły podstawowe-ur. 2003-2004	ok. 700m – limit 120 osób
11.25-bieg dziewcząt - kl. 3-4 szkoły podstawowe-ur. 2005-2006	ok. 700m – limit 120 osób
11.35-bieg chłopców - kl. 3-4 szkoły podstawowe ur. 2005-2006	ok. 700m – limit 120 osób
11.45-bieg dziewcząt-kl. 1-2 szkoły podstawowe ur. 2007- 2008	ok. 400m – limit 100 dziewczynek
11.55-bieg chłopców-kl. 1-2 szkoły podstawowe ur. 2007 - 2008	ok. 400m – limit 100 chłopców
12.05-bieg przedszkolaka-dziewczęta ur. 2009-2010	ok. 300m – limit 70 dziewczynek
12.15-bieg przedszkolaka-chłopcy ur. 2009-2010

12.25-bieg maluszków-dziewczęta ur. 2011-2012

12.35-bieg maluszków-chłopcy ur. 2011-2012	ok. 300m – limit 70 chłopców

ok. 200m -limit 60 dziewczynek

ok. 200m -limit 60 chłopców
Wszystkie biegi sesji porannej są bezpłatne-nie wnosi się opłaty za start!

We wszystkich biegach będzie elektroniczny pomiar czasu.

Zapisy drogą elektroniczną od 1 marca 2016 r.

V. Warunki Uczestnictwa:

Każdy zawodnik musi być zarejestrowany do biegu drogą elektroniczną na stronie www.biegpiotrkowska.pl do dnia 15 maja 2016 r. lub w dniach 19-20 maja w biurze zawodów (tylko wtedy gdy limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej –to jest do 15 maja -wyczerpany!!!) Łączny limit we wszystkich biegach to 1500 osób!!!!
Opiekunowie/nauczyciele muszą osobiście odebrać numery startowe dla swoich dzieci/uczniów w dniach 19-20 maja w biurze zawodów w godzinach 14.00-20.00- lub w dniu biegu w biurze-Pasaż Schillera- przy miejscu startu w godzinach 8.00-10.00.
Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.
W przypadku zgłaszania drużyn szkolnych/przedszkolnych, prosimy o korzystanie z formularza-ZGŁOSZENIE ZBIOROWE. Odbierając numery startowe-nauczyciel/opiekun musi pozostawić w biurze listę startową z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora placówki.
Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.
Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.

VI. Zgłoszenia: 

Zapisy drogą internetową od 1 marca do 15 maja 2016 r.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.biegpiotrkowska.pl do dnia 15 maja 2016 r. do godziny 22.00 lub osobiście w dniach 19-20 maja w biurze zawodów w godz. 14.00-20.00.
W dniu biegu w biurze w Pasażu Schillera w godzinach 08.00- 10.00 będzie można tylko odbierać numery startowe a nie zapisywać się do biegu!!!
Tylko do biegu Maluszków i Przedszkolaków w dniu imprezy, opiekunowie będą mogli odbierać numery startowe do godziny 11.00-jednak sugerujemy aby skorzystać z możliwości odebrania numeru startowego w dniach 19 i 20 maja w biurze zawodów w godzinach 14.00-20.00-miejsce i adres biura zawodów ogłosimy w późniejszym terminie.
Szkoła może zgłosić maksymalnie 10 zawodników(uczniów) do każdego biegu, czyli np. w przypadku szkoły podstawowej można zgłosić 60 osób: 10 dziewcząt w biegu kl.1-2; 10 chłopców kl.1-2; 10 dziewcząt kl.3-4; 10 chłopców kl.3-4; 10 dziewcząt kl. 5-6; 10 chłopców kl. 5-6
Młodzież szkolna i przedszkolaki nie płacą za start !
Numery startowe są bezzwrotne.
Bardzo prosimy o zgłoszenia szkolne drogą elektroniczną!
VIII. Nagrody:

Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal, pamiątkową koszulkę i numer startowy.

Biegi szkolne:

za miejsce 1-3 indywidualnie - puchar + nagroda rzeczowa
drużynowo za miejsca 1 - 3 w każdym poziomie szkół- puchar
Bieg Przedszkolaka i Maluchów:

Za miejsce 1-3 puchar + nagroda rzeczowa
Za miejsce 4-5 dyplom + nagroda rzeczowa
Bieg niepełnosprawnych i wyścig na wózkach:

za miejsca 1-3 K i M puchar + nagroda rzeczowa
Do klasyfikacji szkół będzie brane pod uwagę miejsce każdego ucznia w biegu dziewcząt i chłopców, którzy punktują według zasady:

1m-10pkt.; 2m-9pkt; 3m-8pkt; 4m-7pkt; 5m-6pkt; 6m-5pkt; 7m-4pkt; 8m-3pkt; 9m-2pkt; 10m-1pkt;11m-1pkt......itd. po 1pkt. Do klasyfikacji i wyłonienia najlepszej szkoły będą brane wyniki dziewcząt i chłopców łącznie, danego poziomu szkół.

O kolejności na mecie zawodników i kolejności w klasyfikacji drużynowej szkół, będą rozstrzygać sędziowie PZLA.

Trasa będzie skracana bądź wydłużana w zależności od wieku startujących i możliwości technicznych:

IX. Postanowienia końcowe

Wyniki zawodów ukażą się zaraz po biegu na portalu: http://www.protimer.pl/

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na stronie internetowej.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu.
Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.
Zawodnik, który skróci trasę nie zostanie sklasyfikowany.
Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku.
Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

Robert Blesiński
Prezes Stowarzyszenia Akademia Sport i Zdrowie 

tel. 509 719 001