Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Trójmiejski Ultra Track - Lato - 15km

REGULAMIN
TRÓJMIESKI ULTRA TRACK - LATO

1. Organizatorzy:
Trójmiesjki Ultra Track (TUT) jest imprezą sportową organizowaną przez Klub Maratoński Truchcik Łubianka we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego.

2. Cele :
popularyzacja biegania
popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
promocja atrakcyjnych terenów Trójmiasta
integracja środowiska biegaczy
3. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 30 lipca 2016r, na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

TUT 65km -  start znajdować się będzie w okolicy dworca Gdynia Główna 
ul. Tatrzańska, natomiast meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku. 
Gruba Piętnasta 15+km - start znajdować się będzie w okolicy CH Wzgórze Gdańsk Osowa, natomiast meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku. 
Szczegółowe informacje na temat startu i mety oraz biura zawodów pojawią się w komunikacie technicznym wysyłanym do zawodników mailem oraz na FB.

4. Trasa:
Biegi będzą rozgrywane na dystansie: ok. 65 km i 15+km. Większość trasy biegów będzie prowadziła turystycznymi szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
z niewielkimi odcinkami po drogach asfaltowych lub poza szlakiem (po leśnych ścieżkach). Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora. Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym. Trasa może nieznacznie ulec zmianie. 
Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy.

5.Zasady uczestnictwa:
Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba, która: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji imprezy Trójmiejski Ultra Track oraz dokumentowania zawodów. 

6. Pomiar czasu i punkty kontrolne:
Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane dla zawodników.

7. Numery startowe:
Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak aby był widoczny dla sędziego. 

8. Punkty odżywcze:
Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkt nawadniania. 
Szczegółowe ich rozmieszczenie będzie podane w komunikacie technicznym. 


9. Limit:
Wyznaczone zostaną limity czasowe na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika. 

Dystans 65km.
Limit czasu na cały bieg wynosi 11h. 
Punkt 1: 22km - 3:30h
Punkt 2: 41km - 7:00h
Punkt 3: 51km - 8:30h
Meta : 65k - 11:00h

Dystans 15+km.
Punkt 1: 10km - 1:30h
Limit czasu na cały bieg wynosi 4h. 

10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę  http://tutrail.pl/. Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy w dniu 20 lipca 2016 zostaje zamknięty. 
W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit uczestników, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym po za limitem zostanie zwrócona opłata. 

W przypadku niezapełnienia limitu uczestników, organizator z własnej woli może otworzyć zgłoszenia z zastrzeżeniem nie gwarantowania pełnego pakietu. 
Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Organizator wyznacza limit uczestników na TUT 300 osób, Gruba Piętnastka 300 osób.
11. Opłaty:
Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu dokonania przelewu oraz dystansu: 

Dystans 65km
do  11 kwietnia - 90pln (PROMOCJA)
od 12 kwietnia do 15 czerwca  - 100pln
od 16 czerwca do 20 lipca - 150pln
Każdy uczestnik w pakiecie startowym otrzyma pamiątkowego Oryginalnego Buff’a TUT 
Dystans 15+km
do 15 czerwca  - 50pln
od 16 czerwca do 20 lipca - 75pln
każdy uczestnik dystansu 15+km będzie mógł podczas zapisów dokupić pamiątkowego Oryginalnego Buff’a TUT w promocyjnej cenie 39zł

Uczestnicy wpłacają opłatę na konto KM Truchcik 
nr: 73 9484 1176 2800 0811 7227 0001
z dopiskiem: Imię i Nazwisko oraz ”Opłata za bieg TUT/Gruba Piętnastka’’. 

12. Klasyfikacje:
W Trójmieski Ultra Track oraz Grubej Piętnastce zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:
Generalna
OPEN Mężczyzn
OPEN Kobiet 
Mieszkaniec Trójmiasta 
Mieszkanka Trójmiasta

13. Nagrody:
Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii Generalnej, Open Mężczyzn i Open Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy. 

14. Wyposażenie obowiązkowe: 

Dystans 65km:
włączony telefon komórkowy
folia NRC
numer startowy
chip 
dowód tożsamości 
pojemnik na wodę min. 500 ml
własny kubeczek 
Dystans 15+km:
numer startowy
chip 
pojemnik na wodę min. 500 ml
zalecane:
włączony telefon komórkowy
dowód osobisty

15. Postanowienia końcowe:
Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa organizator może przerwać lub zmienić trasę. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja zawodników nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnikom nie przysługuje zwrot wpisowego. Za zejścia z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli biegacz wycofa się zawodów, musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Organizator zastrzega sobie prawo do 50 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.