Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin BikeTime Night Race 2016

NAZWA IMPREZY
NIGHT RACE ŁÓDŹ

ORGANIZATOR
Mateusz Pacholec "Cytrynka" nip 7251806230
e-mail: biketimeteam@gmail.com
www.biketimeteam.pl

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1 LIPCA 2016 R.
GODZ. 20:00
Łódź - ul. Informatyczna teren obok fabryki DELL.

ZASADY ROZGRYWANIA Night Race Łódź
1. Start do Night Race Łódź we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego.
2. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez, ratowników medycznych, obsługę techniczną i porządkową.
3. Wyścig zostanie rozegrany na rundach (3.7km).
4. Formuła zawodów:

Dla mężczyzn: Wyścig poprzedzi runda honorowa, start odbędzie się ze startu lotnego ( nie zatrzymujemy się na lini start-meta). Na lini start-meta organizator ustawi duży dobrze widoczny zegar który będzie odmierzał czas. Czas wyścigu to 1 godz. Po upłynięciu czasu organizator da sygnał ( syrena, dzwonek ) do rozpoczęcia rundy finiszowej. Zawodnik który minie linie mety jako pierwszy zostaje zwycięzcą zawodów. Zawodnicy zdublowani zobowiązani sa do opuszczenia trasy zawodów i stosowania się do poleceń obsługi wyścigu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz do przeprowadzenia premi specjalnych podczas wyścigu. Okrązenie premiowane będzie poprzedzone sygnałem dźwiękowym na lini start-meta. Premia specjalna: Na półmetku zawodów po 30 min. będzie przeprowadzona premia specjalna. Runda premiowana zostanie poprzedzona sygnałem dżwiękowym. Zwycięzca premi specjalnej dostanie puchar i dyplom.

Premia specjalna: Na półmetku zawodów po 30 min. będzie przeprowadzona premia specjalna. Runda premiowana zostanie poprzedzona sygnałem dżwiękowym.

Dla kobiet: Panie startują razem z mężczyznami. Czas wyścigu to 30 min. Kobiety zdublowane nie schodzą z trasy!! i finiszują po upływie 30min gdy na lini start-meta zostanie dany sygnał dźwiękowy.

Klasyfikacja Drużynowa Każda drużyna składać się będzie z 4 osób. Zwycięzcą zostanie wyłoniona drużyna wg klucza: Zwycięzca indywidualny otrzyma 1punkt drugi zawodnik 2pkt 10 zawodnik 10pkt itd. Drużyna, która uzbiera najmniej punktów wygrywa.

5. W czasie trwania imprezy zawodnik zdublowany ma obowiązek opuścić trase wyścigu. Zawodnik zdublowany doścignięty przez samochód pilotujący czołówke dostanie wyrażny sygnał zakończenia uczestnictwa w zawodach. Każdy zdublowany zawodnik zostanie sklasyfikowany w kolejności zdublowania.
6. Każdy z zawodników imprezy kolarskiej powinien poruszać się rowerem sprawnym technicznie,wyposażonym w co najmniej jeden sprawny hamulec oraz w sztywnym kasku rowerowym.
7. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
8. Night Race Łódź będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym.
9. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie imprezy kolarskiej.
11. Za kolizje i wypadki na trasie imprezy kolarskiej ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

OPŁATY STARTOWE
1. W Night Race Łódź obowiązuje opłata za udział :

25 zł 

2. Opłata startowa może być dokonana w formie przelewu bankowego do 29.06.2016, na konto: 

Mateusz Pacholec
Nr. Konta 41 1320 1537 2687 1886 3000 0001 
Bank Pocztowy
Tytuł przelewu: BikeTime NightRace 2016 - imię i nazwisko

oraz w formie wpłat gotówkowych w dniu imprezy w Biurze Zawodów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
Przyjęci będą ci zawodnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie Organizatora do 01.07.2016, bądź Ci którzy dokonają pełnej rejestracji w dniu zawodów.
5. Każdy zawodnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.
6. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wzięły udziału w imprezie kolarskiej lub nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.