Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin XVI GMINNYCH TERENOWYCH BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI DLA SZKÓŁ

REGULMIN XVI GMINNYCH TERENOWYCH
BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI DLA SZKÓŁ


1.Organizator: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach

2. Patronat: Wójt Gminy Iwanowice, Gminny Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Termin: 11.11.2016 r. (piątek), godzina 14:00

4. Warunki uczestnictwa: w zawodach biorą udział reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Iwanowice oraz zaproszonych przez organizatorów. 
Każda szkoła zgłasza2 zawodniczki i 2 zawodników do biegu indywidualnego oraz
2 zawodniczki i 2 zawodników do biegu sztafetowego (sztafeta mieszana)

5. Dystanse biegów:

1)	BIEGI INDYWIDUALNE

szkoły podstawowe: dziewczęta ok. 300 m
  chłopcy ok. 600 m
	
gimnazja: dziewczęta ok. 800 m
         chłopcy ok. 1200 m
2)	 BIEG SZTAFETOWY

szkoły podstawowe 4 x 500 m (2 km)
gimnazja 4 x 1000 m (4 km)

6. Trasa biegów: Toporek- Zarzecze – Sieciechowice (Remiza)


7. Nagrody: zwycięzcy biegu indywidualnego otrzymują medale i dyplomy , zwycięzcy biegu sztafetowego otrzymują dla szkół puchary i dyplomy.

8. Zgłoszenia: reprezentacje szkół należy zgłaszać poprzez link dostępny na stronie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek W Iwanowicach oraz facebooku Gminy Iwanowice.
Imienną listę zawodników należy złożyć w Gimnazjum w Grzegorzowicach na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów.

9. Postanowienia końcowe: organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów. Koszty osobowe zespołów pokrywają zgłaszające szkoły. Kierownicy ekip muszą posiadać zgodę lekarza lub rodziców na udział zawodników w biegach terenowych.


  Grzegorzowice W, dn. 02.11.2016r.DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW


Dyrekcja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach uprzejmie informuje, że dnia 11 listopada 2016 r. dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości organizuje

XVI GMINNE TERENOWE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI
Pod patronatem Wójta Gminy Iwanowice i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Gminnej Komisja Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Serdecznie zapraszamy uczniów Waszych szkół do wzięcia udziału 
w tej patriotyczno –sportowej imprezie.
Biegi odbędą się na nawierzchniach trawiastych, szutrowych, gliniastych i asfaltowych.
Zapewniamy ciekawą i urozmaiconą trasę biegów
oraz wiele wrażeń i emocji.

Po zawodach sportowych zapraszamy uczestników na posiłek.