Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

4 Bieg Trzech Króli Łódź

Informacje podstawowe
Nazwa„4 Bieg Trzech Króli Łódź”
Start2020-01-06
Koniec zapisów2020-01-03 22:00:00
Liczba zapisanych uczestników3171
Liczba zapisanych uczestników z opłaconym wpisowym2985
Strona wwwwww.lodzbiegtrzechkroli.pl
Facebookhttps://www.facebook.com/Bieg-Trzech-Kr%C3%B3li-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-957607557699049/
Informacje dodatkowe

IV. Kategorie i klasyfikacje biegu :

M/K – 16- 16 – 19 lat

M/K – 20- 20 – 29 latM/K – 30- 30 – 39 latM/K – 40- 40 – 49 latM/K – 50- 50 – 59 latM/K – 60- 60 – 69 latM/K – 70+ 70 lat i więcejNajlepszy zawodnik z Łodzi kobieta i mężczyznaParkingi – wszystkie dostępne w Manufakturze – dojazd od ul. Drewnowskiej, Karskiego i Ogrodowej. Prosimy nie dojeżdżać do Manufaktury od ul. Zachodniej – dojazd będzie niemożliwy ze względu na zamknięcie ruchu ulicznego.V. Warunki Uczestnictwa
 1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia do 06 stycznia 2020 r. Młodsi zawodnicy mogą pobiec tylko wspólnie z rodzicem/opiekunem po uprzednim złożeniu w biurze zawodów stosownego oświadczenia/zgody na udział młodszego zawodnika

 2. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną na stronie www.lodzbiegtrzechkroli.pl do dnia 03 stycznia 2020 r.

 3. Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego(opłatę startową) ścieżką elektroniczną ze strony biegu w zakładce „Zapisy” do dnia 03 stycznia 2020 r.

 4. Zawodnik, który zarejestruje się do biegu i nie dokona opłaty startowej, jego nazwisko będzie widoczne na liście startowej ale nie będzie nadany mu numer startowy.

 5. Zawodnik, który się zarejestrował ale do dnia 03 stycznia lub do dnia wyczerpania się limitu zgłoszeń nie dokonał opłaty startowej, będzie musiał ponownie zarejestrować się do biegu-osobiście w biurze zawodów w dniach 05-06 stycznia-organizator ogłosi liczbę wolnych numerów startowych!!!

 6. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście odebrać numer startowy w dniach 05-06 stycznia w biurze zawodów lub nie mogąc odebrać samemu- mogą upoważnić osobę drugą. Osoba upoważniona(odbierająca pakiet) musi okazać upoważnienie dostarczone przez upoważniającego oraz pokazać do wglądu kserokopię dokumentu tożsamości osoby, która upoważnia. Upoważnienie na stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania„.

 7. Nieodebrany pakiet startowy do końca pracy biura przepada.

 8. Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.

 9. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym aktualnego stanu zdrowia a osoby nieletnie muszą odebrać numer startowy za zgodą rodzica lub opiekuna.

 10. Odbierając numer startowy zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości, w celu weryfikacji. Obowiązuje limit czasowy w biegu – 45 min. Po upływie limitu czasu zostaje przywrócony ruch uliczny na trasie i zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy!

 11. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.

 12. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora. Zawodnicy podczas biegu, muszą bezwzględnie udostępnić przejazd samochodom uprzywilejowanym będącym w akcji(na sygnale).

 13. Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.VI. Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.lodzbiegtrzechkroli.pl do dnia 03 stycznia(piątek) 2020 r. do godziny 22.00. W przypadku gdy limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, organizator może podjąć decyzję o dodatkowej możliwości zgłoszenia się do biegu ale tylko osobiście w biurze zawodów w dniach 05(niedziela) i 06(poniedziałek) stycznia 2020. Zawodnik rejestrując się musi zdeklarować przewidywany wynik na mecie i ustawienie się w jednej z 5 stref startowych: I strefa(kolor żółty)-wynik do 20 minut;     II strefa(kolor zielony) od 20:01″ do 24:00″;      III strefa(kolor czerwony) od 24:01″ do 28:00″,       IV strefa(kolor niebieski) od 28:01″ do 33:00″,      V strefa(kolor pomarańczowy) powyżej 33 minut. 

 2. W dniu 06 stycznia w biurze w godzinach 12.00 – 16.30 – będzie można odebrać numer startowy (pakiet) i zapisywać się.

 3. Limit zgłoszeń – 3.000 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 03 stycznia 2020 r. organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie też prawo do zmniejszenia limitu zgłoszeń bez podania przyczyny.

 4. Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej. Nie opłacenie do 03 stycznia lub do momentu wyczerpania się limitu zgłoszeń, skutkuje trwałym skreśleniem z listy zawodników.

 5. Opłata startowa dokonana przez zawodnika i pakiet startowy nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!VII. Opłata startowa1. Każdy zawodnik, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną, uiszcza opłatę też drogą elektroniczną on-line.I -Termin – wpłata dokonana do dnia 31 października 2019 r. – 40 zł

II -Termin – wpłata dokonana w dniach 01 listopada – 30 listopada 2019 r. – 50 zł                                                                                                                         III – Termin-wpłata dokonana w dniach 1 grudnia 2019 r. – 03 stycznia 2020 r. – 60 złIV-Termin – wpłata dokonana w biurze zawodów w dniach 05 i 06 stycznia 2020 r.  – 80 złOrganizator ma prawo zwolnić z opłaty startowej wybranych zawodników biegu.VIII. NagrodySzczegóły dotyczące nagród we wszystkich kategoriach w zakładce „Nagrody” już wkrótce.Każdy zawodnik biegu otrzymuje numer startowy z chipem elektronicznym, napój izotoniczny, wodę mineralną, medal, posiłek regeneracyjny po biegu.


Opis

I. Organizatorzy i partnerzy

Organizator:

Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie.Współorganizator:

Blersport, Beauty Sport RunPartnerzy:

Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

II. Cel Imprezy

Celem Imprezy jest:

 III. Termin, miejsce i przebieg ImprezyTermin: 06 stycznia 2020 roku (poniedziałek)Bieg na dystansie 5 km z atestem Polskiego Związku Lekkiej AtletykiStart- godzina 17.00Biuro zawodów- parter -wejście z rynku Manufaktury obok BIERHALLE czynne w dniu  05 stycznia(niedziela) w godzinach 10.00-15.00 oraz w dniu 06 stycznia (niedziela) Food Court I piętro w godzinach 12.30-16.30 .Harmonogram 4.Biegu Trzech Króli Łódź

Start i meta- aleja główna rynku ManufakturyPomiar czasu elektroniczny z chipami zamocowanymi przy numerze startowym. Pomiar i zapisy obsługuje firma PROTIMER. Na stronie firmy obsługującej zapisy www.protimer.pl ukażą się wyniki biegu zaraz po imprezie.